MASHT

MONTI OTVARAVA JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE ČLANOVA DSK-a

februar 5, 2023

Ministarstvo obrazovanja , nauke, tehnologije i inovacije otvorilo je otvorilo javni poziv za imenovanje članova Državnog saveta za kvalitet u Kosovskoj agenciji za akreditaciju.

Pravo na nominaciju ili samonominaciju  za članove DSK-a imaju sva pravna lica registrovana na Kosovu i fizička lica, državljani Republike Kosovo.

Nominovani moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

1. Da su državljani Republike Kosovo. 2. Da ima stepen doktora nauka sa relevantnim akademskim iskustvom ili (10) godina iskustva u oblasti obezbeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju.

3. U slučaju da su završili studije u inostranstvu, moraju imati rešenje o priznavanju ili dokaz o zahtevu za priznavanje diplome od strane  Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije Republike Kosovo..

4. Da poznaje engleski jezik.

MONTI zahteva nominacije za 4 oblasti utvrđene Administrativnim uputstvom br.06/2018, datum. 07.05.2018. i to:

1. Umetnost i pravda;

2. Prirodne nauke, matematika, računarstvo i inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo;

3. Zdravstvo i dobrobit, poljoprivreda i veterina.

Rok za nominaciju kandidata je 15 radnih dana od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu MONTI-a ili do 17.02.2023.

Detalje možete pronaći na ovom linku: https://masht.rks-gov.net/category/konkurse/shpallje/

Last modified: februar 9, 2023

Comments are closed.