MASHT

ODRŽANA JE JAVNA RASPRAVA U VEZI NACRTA ZAKONA O EDUKACIJI U RANOM DETINJSTVU.

novembar 16, 2022

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu, omladinu i sport održala je javnu raspravu povodom Nacrta zakona o obrazovanju u ranom detinjstvu, na kojoj je učestvovala zamenica ministarke obrazovanja, Edona Maloku-Berdyna.

Ovom prilikom, zamenica ministarke Maloku-Berdyna je rekla da je za Ministarstvo obrazovanja ovaj nacrt zakona od posebnog značaja, ne samo zato što reguliše osnovu za odrastanje dece u našoj zemlji, već i zato što se bavi mnogim izazovima i nudi inovacije koje će poboljšati ovaj sektor.

Ona je istakla da je rad na ovom Nacrtu zakona bio dug i izazovan, ali smo se trudili da imamo sveobuhvatan pristup u radu koji promoviše konsultacije sa različitim stručnjacima i ekspertima.

Zamenica ministarke je dodala da smo u proces izrade Nacrta zakona uključili sve relevantne aktere u oblasti obrazovanja dece od 0-6 godina.

Zamenica ministarke Maloku-Berdyna je naglasila da su komentari dobijeni tokom preliminarne i javne konsultacije o nacrtu zakona obrađeni veoma pažljivo i da su odraženi u ovom dokumentu.

Ona je takoše rekla i da je za MONTI veoma dobrodošla činjenica da je nacrt zakona izazvao interesovanje prihvatanjem komentara od vaspitaće, roditelje, predstavnike organizacija i stručnjaka za rodnu ravnopravnost, između ostalih.

Ona je, između ostalog, istakla da ovim predlogom zakona obeležavamo važan korak ka opštem razvoju vaspitnog, društvenog i ekonomskog sistema i unapređujemo osnove razvoja dece.

U cilju stimulisanje zdravog rasta i ostvarivanja potencijala dece, Nacrt zakona o edukaciji u ranom detinjstvu reguliše sve oblike pružanja usluga edukaciji naših mališana – od rođenja do polaska u prvi razred osnovne škole.

Inače, Predlog zakona o edukaciji ranom detinjstvu Vlada je usvojila jula 2022. godine, dok je u načelu usvojen na skupštinskom Odboru za obrazovanje u septembru 2022. godine.

Last modified: novembar 16, 2022

Comments are closed.