MASHT

MINISTARKA NAGAVCI UČESTVOVALA JE NA 11-TOJ GODIŠNJICI OSNIVANJA UNIVERZITETA „HAXHI ZEKA“

novembar 16, 2022

 Ministara obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije, Arberie Nagavci, učestvovala je na svečanosti povodom obeležavanja 11-te. godišnjice osnivanja Univerziteta „Haxhi Zeka“ u Peći. Ministarka Nagavci je ovom prilikom istakala da ovaj dan treba da bude motivacija da se nastavi sa kontinuiranim radom, da bi se obezbedilo kvalitetno obrazovanje i da se iznedre generacije pune vrednosti, koje koračaju istim koracima kao i njihovi vršnjaci širom sveta.

Ona je rekla da postignemo kvalitetno obrazovanje moramo svaki dan da radimo zajedno, takoše je naglasila da je unapređenje kvaliteta i reforma u visoko obrazovanje u centru pažnje Vlade i jedan od 5 objektiva Strateškog plana obrazovanja za period 2022. 2026.

Nakon što je pomenula niza aktivnosti koje su preduzete u ovom pravcu, ministarka Nagavci je rekla da je visoko obrazovanje promoter društvenog i ekonomskog razvoja, stoga je MONTI posvećen pružanju pomoći i mehanizama kako bi se osiguralo da se sistem visokog obrazovanja na Kosovu podigne na viši nivo i da bude i da bude uporedivi sa evropskim zemljama.

Ministarka Nagavci je poželela da Univerzitet “Haxhi Zeka”, kao novi univerzitet, ali sa velikim potencijalom, da koriste svi za dalji razvoj institucije.

Na ovoj svečanosti je dodeljeno i zvanje “Honoris Causa”  akademiku Muhamedinu Kulashiju, ​​za koju je ministarka Nagavci rekla da je ovo zvanje znak poštovanja i zahvalnosti za ličnost koja je izvršila promene u našem društvu.

Last modified: novembar 16, 2022

Comments are closed.