MASHT

Održan je okrugli sto na temu ” Obrazovanje za zapošljavanje – ulogu preduzeća u razvoj veština “

maj 24, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami je učestvovao na okruglom stolu ” Obrazovanje za zapošljavanje – ulogu preduzeća u razvoj veština”, koji je organizovana od strane MONT-a u saradnji sa Privrednom komorom Kosova.

Na ovoj radionici su prisustvovali predstavnici preduzeća, privrednih komora u zemlji , predstavnici nemačkih i francuskih ambasada, opštinskih direktora obrazovanja, kao i međunarodni partneri koji podržavaju profesionalno obrazovanje.

Ministar Bajrami je rekao da se ova konferencija se održava da pokaže organske veze   sistema obrazovanja i zapošljavanje. ” Definitivno, Kosovo ima mogućnost koju treba iskoristiti, koja se odnosi na stvaranju veštiju i kompetentnije generacije koje traži poslovna zajednica “, rekao je ministar Bajrami i osvrnuo na činjenicu da sada Ministarstvo obrazovanja  ima kao prvi prioritet povezivanje profesionalnog obrazovanja sa privredom.

Govoreći o orijentaciji kako vidi MONT vezu između obrazovanja i zapošljavanja, ministar Bajrami je rekao da je ulaganje u obrazovanje i vaspitanje je investiranje u privredu. ” Fokusirani smo na profesionalnom obrazovanju, za preorijentaciju koji bi trebalo da učinimo kod učenike i studente, da bi se oni orijentisali ka određenim profesijama “, rekao je ministar, naglašavajući da ćemo za ove profesije izgraditi standarde profesiji, koji stvar koja omogućava i pregled kurikuluma, tako da srednje profesionalne škole da se profilizuju u onim profilima za koje imaj biznisi maju potraživanja.

Ministar Bajrami zahvalio se preduzećima koja postaju partneri Vlade u reformi i razvoju profesionalnog obrazovanja, otvarajući vrata preduzeće za što bolju pripremu mladih za radno tržište, a samim tim i otvaranje puta dualnoj nastavi.  On je pozvao sve na saradnji u izgradnji kurikuluma  za određe za određena zanimanja, za koje imaju potrebe preduzeća .

Ministar rada i socijalnog staranja, g. Abrashi Arban je istakao značaj saradnje sa MONT i poslovne zajednice, u cilju da razvoj profesionalnog obrazovanja  obezbedi spremno osoblje i sa profesionalnim kompetencijama za zapošljavanje. 

U međuvremenu, predsednik Privreene komore Kosova, Safet Gergjaliu kao i biznisme i poslanik  gospodin Ramiz Kelmendi pohvalio je MONT za jačanje profesionalnog obrazovanja kao i uspostavljanje dobrih među institucionalnih odnosa i poslovne zajednice za dobrobit kvalitetnog obrazovanja i zapošljavanja.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.