MASHT

Ministar Bajrami svečano je otvorio novu školu u Turičevac kod Skenderaja

maj 30, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, danas svečano otvorio novu školu ” Abedin Rexha ” u Turićevac Skenderaj (Srbica), tim povodom je istakao činjenicu da u ovoj školi su obrazovana mnoge generacije u patriotskom duhu.

Ministar Bajrami je rekao da ovom savremenom školom, poštujemo nastavnike, koji su dali značajan doprinos obrazovanju sunarodnika, a koji su kasnije postali osnivači nove države Kosovo.

Obzirom da su već stvoreni veoma dobri uslovi u novoj školi, Bajrami pozvao sve nastavnike da rade sa posvećenošću . ” Pozivam sve nastavnike za rad sa puno  posvećenosti i ljubavi prema učenicima, da se njima omogući kvalitetno obrazovanje, tako da jednog dana postanu gospodari sebe i svoje porodice i da imaju svetlu budućnost u našoj zemlji. “

Dalje , ministar je rekao da je izgradnja novih škola samo jedan korak ka stvaranju boljeg sistema obrazovanja, kvalitetni sistem koji nudi više mogućnosti za zaposlenje.. Kasnije, ministar Bajrami je posetio prostorije nove škole, koji sadrži 18 učionica, 3 kabineta (laboratora), 2 laboratorije, 2 prostorije za predškolsko, zbornicu , administrativni ugo, biblioteku sa čitaona, psihologa, školski lekar, kantina i druge prateće prostorije.

Škola ima oko 800 učenika i izgradnjom ovog  modernu objekta stvoreni uslovi da se nastava odvija u jednoj smeni.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.