MASHT

Objavljena je Studija o troškovima edukacije u ranom detinjstvu

novembar 24, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, učestvovao u objavljivanju studija o troškovima za edukaciju u ranom detinjstvu, koju je pripremila Kancelarija UNICEF-a na Kosovu, uz podršku Skupštine Kosova.

Predsednik Skupštine, g. Kadri Veseli, je rekao da je ova studija je veoma važna, posebno u smislu podizanja standarda u ruralnim područima.  Predsednik Veseli je rekao da je isključenost dece u ranom obrazovanju utiče na niži  ekonomski razvoj.

Ministar Bajrami, ovom prilikom, je procenio da podrži takvu istraživanju od strane Skupštine Kosova, jer je pokazatelj koncentracije pažnje predsednika Skupštine, ali i drugih aktera, u unapređenju ljudskih prava.

Ministar Bajrami je rekao da je pitanje sveobuhvačenosti u predškolskom i osnovnom obrazovanju je veoma važna dimenzija i poštovanje ljudskih prava. 

“Sveobuhvačenost i ulaganje u ranom detinjstvu je uspeh celog obrazovnog sistema, kao i prva karika izgradnje kvaliteta obrazovnog sistema. Veoma smo zadovoljni ovim studijama, jer su pravi pokazatelj realnog stanja, dok nije tako ugodan nivo uključenosti dece, jer je izvan evropskih standarda “, rekao je ministar Bajrami.

Ministar Bajrami obećao da MONT raditi na povećanju uključivanja dece u predškolsko obrazovanje, da se poveća broj javnih i privatnih vrtova, prikupljanja večih sredstava i podizanje standarda u vrtovima.Ministar Bajrami je rekao da MONT u saradnji sa IPA projektom odobrio srestva za izgradnju 20 javnih obdaništa u narednoj godini, a radio je na određivanju ispravnog nastavnog plana i programa za uzrast 3-6 godina.

Dok je predstavnik Kancelarije UNICEF-a na Kosovu, g. James Mugaju rekao da vizija UNICEF-a  je da se osigura da sva deca na Kosovu su zdravi fizički, mentalno i emotivno sigurni i spremni da uče. On je rekao da je ulaganje u obrazovanje u ranom obrazovanju je jedinstvena prilika pripremiti decu da budu produktivni članovi društva.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.