MASHT

OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN DEVOJAKA U TEHNOLOGIJI

april 26, 2024

U okviru obeležavanja Međunarodnog dana devojaka u informaciono-komunikacionoj tehnologijama (IKT), ministarka obrazovanje, nauke, tehnologije i inovacije Arberi Nagavci učestvovala je na Konferenciji sa temom „Liderstvo u karijeri nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM)“, koja je održana u prostorijama Američkog Univerziteta na Kosovu (AUK).

Svrha Međunarodnog dana devojaka u IKT-u je da podstakne i podigne svest među devojkama i ženama o mogućnostima i izazovima u oblasti tehnologije i komunikacija.

Ovom prilikom ministarka Nagavci je rekla da je Međunarodni dan devojaka u IKT prilika da se obeleže vrednost i doprinos devojaka u društvu, koje služi da nas podseti na našu odgovornost da obezbedimo okruženje u kome devojke mogu u potpunosti da razviju svoje potencijale i doprinesu napredak društva.

Nagavci je najavila da je, kao ministarka obrazovanja, posvećena pravilnom rešavanju rodnih pitanja i inkluzivnosti, pri čemu je najavila da je rodna ravnopravnost deo nastavnog kurikuluma, zakonodavstva, strategije i program, uvek zasnovanih na nacionalnim politikama i važećim zakonima, u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i druge konvencije koje garantuju jednaka prava za oba pola.

Ministarka Nagavci je, između ostalog, rekla da smo aktivno uključeni u promociju i preduzimanje radnji za obezbeđivanje sprovođenja Istanbulske konvencije protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama, pri čemu je vredno istaći posvećenost primeni udžbeničkih standarda, gde je jedan od opšti standard rodna ravnopravnost.

Na kraju, ministarka Nagavci pomenula Konferenciju STEMinists’24, koja se drugu godinu zaredom organizuje od strane MONTI-a i ima za cilj umrežavanje devojaka/žena u ovim oblastima, promociju STEM oblasti na svim nivoima obrazovanja, kao i stvaranje mogućnosti za praktičan rad i stručno usavršavanje.

O značaju obeležavanja ovog dana govorili su i ministarka Ekonomije Artane Rizvanoli, izvršna direktorica IPKO fondacije Abetare Gojani i koordinator STEM projekta Venera Demukaj.

Last modified: april 26, 2024

Comments are closed.