MASHT

MINISTARKA NAGAVCI UČESTVOVALA NA JAVNOJ RASPRAVI NACRT ZAKONA O ŠKOLSKIM UDŽBENIKICIMA

mart 28, 2024

Ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, Arberie Nagavci, učestvovala je na sednici Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu, omladinu i sport, gde je održan nacrt zakona o školskim udžbenicima.

Ovom prilikom ministarka Nagavci je rekla da je MONTI, oslanjajući se na program Vlade Republike Kosovo i u saradnji sa relevantnim akterima, 2022. godine završio Nacrt zakona o školskim udžbenicima, koji je takođe usvojila Vlada Kosova i istovremeno je prošao prvo čitanje u Skupštini Republike Kosovo.

Nagavci je dalje rekla da je svrha ovog Nacrta zakona utvrđivanje osnovnih normi, standarda i procedura za izradu, vrednovanje i objavljivanje udžbenika i pedagoške dokumentacije u preduniverzitetskom obrazovanju.

Ministarka Nagavci je najavila da su u procesu izrade ovog nacrta zakona bili uključeni zvaničnici MONZI-a i institucije podređenih Ministarstvu, domaći i međunarodni stručnjaci, uključujući Kancelariju Evropske unije na Kosovu, predstavnici akademske zajednice i predstavnici civilnog društva.

Neke od novina obuhvaćenih ovim Predlogom zakona su:

– Aplikacija sa rukopisima direktno od autora i kontinuirana podrška kroz izgradnju kapaciteta;

– Osiguravanje kompetentnih i odgovornih recenzenata;

-Pilotiranje/testiranje udžbenika tokom tehničke pripreme;

– Kontinuirana revizija školskih udžbenika;

– U skladu sa našim strateškim ciljem digitalizacije u obrazovanju;

-Otvaranje puta mogućnosti prevođenja i adaptacije školskih udžbenika za sve oblasti;

-Jačanje Državnog saveta za školske udžbenike odražavanjem kurikularne oblasti, osnovnih koncepata funkcionisanja obrazovanja kao što su integracija tehnologije, različitost, inkluzija, nauka o učenju, razvoj deteta, savremena nastava i aspekti rodne ravnopravnosti.

Last modified: mart 28, 2024

Comments are closed.