MASHT

MONT promoviše uputstvo za zaštitu dece na internet “Putovanje po Internetu”

novembar 21, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, je učestvovao u promociji uputstva za zaštitu dece na internet “Putovanje po Internetu”, u okviru obeležavanja 27. godišnjice Međunarodne konvencije o pravima deteta. Ovaj vodič je posvećen edukativnog materijala za učenike 3-5 razreda.

Ministar Bajrami je tom prilikom rekao da se oseća dobro da sada ima priliku da promoviše priručnika posvećen najosetljivom sloju društva, našoj deci, i to ima veze sa njhovom zaštitom od nepotrebnog sadržaja, putovanje na Internetu.

Ministar Bajrami ocenio da su rizici korišćenja Interneta izazvali globalnu zabrinutost, znajući da živimo u vreme promocije novih tehnologija i digitalnog učenja, gde deca imaju veoma važnu ulogu, a internet se pretvara u sredstvo za učenje. 

“Putem interneta, Ministarstvo obrazovanja i Vlada Kosova namerava da sprovede projekat Digitalna škola. Tranzicija od  klasične škole do savremene i digitalne škole biće preko jedne oprezne tranzicije. Ministarstvo obrazovanja će stvoriti mehanizme odbrane, posebno od sledeće godine kada čemo promovisati e-portal. Mi ćemo obezbediti da prvi prozor putovanja biti zaštićeno i da daje pozitivno obrazovanje, tako da je Internet zaista biti pozitivan alat za urenje, za obrazovanje “, rekao je ministar Bajrami.Ministar Bajrami je rekao da je ovaj priručnik koji MONT promoviše danas, pokazuje da je najbolji način kako da putujemo u svet Interneta, svet medija i savremene tehnologije, kako bi se to dovede u bolji kvalitet predavanja, više zabave i kreativnost kod mladih.

Ministar Bajrami je govorio o Strategiji za zaštitu dece od Internet opasnosti i Nacrt zakona o  dečije zaštite, gde je poseban segment posvećen ovom pitanju, kao i značaj saradnje roditelja i nastavnika u pogledu odbrane i neželenih efekata Interneta.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.