MASHT

MONT organizovao je Konferenciju “Prezentacija kurikularinih dokumenata i vodič za sprovođenje ”

novembar 18, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami učestvovao je na Konferenciji “Prezentacija kurikularnih dokumenata i vodič za sprovođenje ”, na kojoj je izvršena prezentacija revidiranih kurikularnih dokumenata: Okvir kurikuluma, Osnovni kurikulum za nivo 1,2 i 3, Vodič za sprovođenje i Okvir vrednovanja školske performanse.

Ministar Bajrami, ovim povodom je ocenio da, prezentacija ovih dokumenata obeležava kraj jedno veoma značajnog i odgovornog procesa, koji se odnosi na Okvir kurikuluma kurikularni predmetni, proces koji je otpočet uz veliku hrabrost 2008 godine.

“Ovo je najbolja stvar koja se dešava našoj zemlji, stvaranjem obrazovne omladine sa nadležnostima i veštinama, dajemo našoj industriji spremni ljudski kapital, i sutra koji će moći uticati na ekonomski razvoj, kao i na opštoj tranziciji društva, otvarajući put mladima, koji će sutra biti ravnopravni sa mladima u Evropi ”, rekao je ministar Bajrami.Ministar Bajrami takođe je rekao da, i pored Kurikuluma postoji i vodič, kojim se predviđa da se od 85 škole pređe na svim školama na Kosovu, kao projekat strateškog partnerstva između tri nivoa: škola, ODO i Ministarstvo obrazovanja.

Ministar Bajrami pozvao je direktore škola da preuzmu veću odgovornost u primeni Kurikuluma i obezbeđivanje kvaliteta, takođe im je obećao potpunu podršku Vlade Kosova za školsku autonomnost, kako bi škola bila zajedničko preduzeće između nastavnika, učenika i roditelje, kao i poslovnoj zajednici.Inače, proces pilot projekta Novi kurikulum počeo je 2013 godine, na početku sa 10 škola, a zatim sa 85 škola, i da bi nastavili sa njegovim sprovođenje na sve škole na Kosovu.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.