MASHT

Ministar Bajrami učestvovao je na Forum “Ekosistem preduzetništva”

novembar 14, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami učestvovao je na Forumu “Ekosistem preduzetništva ”, u okviru obeležavanje Nedelje preduzetništva pod okriljem Američke privredne komore na Kosovu i Kosovski centar za inovacije.

Ministar obrazovanja, g. Arsim Bajrami, ovim povodom je rekao da, ubacivanje duha preduzetništva u obrazovnom sistemu je duh koji je potreban kosovskoj ekonomiji. Ministar Bajrami je ocenio da, se treba izvršiti tranzicija edukativnog sistema, kako bi se prilagodio modernoj dobi i revolucije tehnologiji. “Investiranje u visokom obrazovanju je samostalan industrija ”, istakao je ministar Bajrami, takođe je ponovio da, Ministarstvo obrazovanje je angažovano u pravcu tri glavna stuba za razvoj obrazovnog sistema i duha preduzetništva na Kosovu, koji obuhvataju orijentaciju učenika u profesionalnim smerovima, kako bi oni mogli postati preduzetnici u ranom uzrastu, obezbeđivanje kurikuluma koji obezbeđuju kompetencije i veštine kao i stvaranje naprednu edukaciju i praksu za našu omladinu.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.