MASHT

MONT obeležao Svetski dan za bezbedan internet

februar 9, 2016

Zamenik ministra obrazovanja, nauke i tehnologije, gđa. Anila Statovci- Demaj učestvovala je na Konferenciji za obeležavanje Svetskog dana za bezbedan internet “Radi za bezbedan internet”  organizovano od Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, u saradnji sa Kosovskom komitetom za Dan bezbednog interneta i Centrom za napredne studije FIT. 

Zam/ ministra Statovci- Demaj je naglasila da  Kosova je pošla ka trenda digitalizacije i modernog vaspitanja, gde upotrebljavanje interneta je neophodan.

Statovci- Demaj je procenila da rasprava o upotrebi bezbednog interneta  je veoma značajna tema, znajući da deca iz malih nogu, preko roditelja postali deo interneta, dok aktivnoj ili pasivnoj upotrebi interneta  izlože se od ranog uzrasta.

“Ministarstvu obrazovanja pripada da se aktivno bavi određivanjem standarda za direktno i efektivno upotrebu interneta”, naglasila je  Statovci- Demaj, dok govorila je i o lansiranju  informativnog portala  E- edukimi, koji obuhvata u sebi sve aktere, koji su deo sistema preduniverzitetskog obrazovanja i osigurava atraktivnost u učenju.

“Dan za bezbedan internet” iz godine 2005 se obeležava od mreže Insafe sa centrom u  Brisel sa ciljem podizanja sigurnosti i odbrane od rizika na internet. Od tada deo mreže su više od 100 države sveta, dok od 2014 godine je učlanjena i Kosova preko Kosovskog komiteta za Dan bezbednog Interneta-KKDIS. MONT kao i mnoge institucije je deo KKDIS.

Osim MONT- a na konferenciji su prezantirale njihov rad oko zaštite dece na internet reljevantne institucije kao: Agencija za zaštitu ličnih podataka, Policija  Kosova, Pošta i Telekom Kosova, Centar za unapređene studije  Fit i Centar za obrazovanje Kososva-KEC 

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.