MASHT

MONT je osnivao Studentsku uniju Republike Kosova

april 18, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, učestvovao na otvaranju radova Konstituivnog sastanka za osnivanje Studentske unije Republike Kosova (SURK) .

Ministar Bajrami visoko je procenio akat osnivanja  ove Unije, kao značajni organ za artikulisanje zahteva i potreba studenata javnih univerziteta i privatnih koleđa Kosova.

Ministar Bajrami je rekao da uspešno osnivanje SURK-a , posle napornog rada ljudi koji su rukovodili ovim procesom, beleži poseban dan za univerzitete, studente i za reformiranje visokog obrazovanja na Kosovu.

 “Osnivanje Asambleje studentske unije je veoma značajni dan da vi postignete  realizovanje uloge koju imamo u visokom obrazovanju, da budete  proaktivni, istraživaći i kritičari, jer vi zaslužite veoma napreno predavanje, časne diplome i visoko obrazovanje koja vam osigurava zaposlenje, ali i izgradnju  duge  karijere u toku čitavog života.

Ministar Bajrami je rekao da Kosovo ima najveći broj studenata u odnosu na ukupan broj stanovnika i omladinu orijentisanu ka težnji za izgradnju uspešne karijere.
Između ostalog, ministar Bajrami, je rekao da MONT je podržao Tempus projekat, podržan od strane EU za uspostavljanje SURK-a, kao legitimno telo da predstavlja glas studenata na opštem nivou.

Ministar Bajrami govoreći i o mogućnostima integrisanja visokog obrazovanja u evropskom prostoru, rekao je da MONT je uspeo da krši naše barijere koje su postojale između visokog javnog obrazovanja i privatnog obrazovanja.

Profesor Univerziteta Austrije, Peter Eckl, pozvao je studente koji predstavljaju  Uniju da ne budu obuhvačeni u politićkim partijama.  


” Vi možete poboljšati stvari na bolje, ali imajte na umu da ovo telo ne treba da se uključi u grupama ili političkim partijama. Ovo bi trebalo da bude nezavisno telo koji bi trebalo da samostalno radi za dobrobit zemlje”, naglasio je prof. Eckl.

Na konstitutivnoj sednici su prisustvovali i prof. dr. Peter Eckl grand, nosilac ovog projekta ( profesor na Univerzitetu u Austriji ) i gđa. Eve Luis predstavnica Narodne unije škotskih studenata, koji su zajedno sa visokim zvaničnicima MONT-a, predstavnicima Wus – Kosova, pomagali tok konstitutivnog procesa USK-a.

MONT pozdravlja napredak izbornog procesa o osnivanju upravih organa Unije istovremeno pruža stalnu podršku njenom funkcionisanju.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.