MASHT

Ministar Bajrami učestvovao je u otvaranju Tradicionalnog sajma “Prishtina 2016”

april 20, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, učestvovao u otvaranju Opšteg međunarodnog sajma “Priština 2016.” , u kojem razne preduzece Republike Kosova, regiona i srednje škole za profesionalno obrazovanje i obučavanje promovišu proizvode i njihovu opremu, kao deo aktivnosti i stvaralaštva učenika.

Na ovom sajmu, učesnici su bili učenici Centra nadležnosti iz Srbice i drugih škola, koji su predstavili neke od proizvoda dobijenih od svog praktičnog rada u okviru razvoja dualnog učenja u stručnim školama.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije se fokusira na razvoj profesionalnog obrazovanja i obučavanja, odnosno povezivanju teorijske i praktične nastave, da bi obezbedio kvalifikovane osobe i konkurente na tržištu rada, koji će uticati na ekonomski razvoj Kosova, dok ovaj sajam je dobra prilika da se promovišu vrednosti i mogućnosti koje pruža obrazovanje i stručno usavršavanje.

U tom kontekstu, MONT, odnosno ministar Bajrami je potpisao niz sporazuma o saradnji sa nekoliko kompanija na Kosovu, koja će omogućiti profesionalni razvoj praktičnog rada učenika u ovim preduzećima. Ova saradnja će istovremeno omogućiti dizajn novih standarda nastavnog plana i POO-a.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.