MASHT

MINISTARKA NAGAVCI UČESTVOVALA JE NA KONFERENCIJU ZA MLADE 2022. SA MOTOOM „U PRAVCU NACIONALNE POLITIKE “

novembar 25, 2022

Premijer Republike Kosovo, Albin Kurti, zajedno sa ministrarkom obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, Arberie Nagavci i ministrima i visokim zvaničnicima državnih institucija učestvovali su na Konferenciji mladih 2022, koja je organizovana po prvi put od strane Ministarstva kulture sa motom „U pravcu nacionalne politike “.

U cilju promovisanja dijaloga sa mladima, ova konferencija je okupila 200 mladića i devojaka sa ministrima, narodnim poslanicima i drugim akterima omladinskog sektora kako bi podelili dostignuća, izazove i ciljeve Vlade prema mladima i podstakli ih na aktivno delovanje. učešće u svim sferama života.

U okviru panela „Vlada za mlade “, ministarka Nagavci je govorila o razvoju obrazovnog sektora i politikama koje su se sprovodile i koje će se sprovoditi u korist mladih.

Ministarka je ovom prilikom istakla da je u savremenoj ekonomiji obrazovanje osnovni preduslov za ekonomski rast i poboljšanje životnog standarda, ona je takođe istakla da je volja i hrabrost kosovskih devojaka i mladića i sva njihova energija egzistencijalni značaj za našu zemlju.

Ministarka je rekla da je Ministarstvo obrazovanja posvećeno pružanju pomoći i mehanizama u podizanju kvalitet obrazovnog sistema na Kosovu i da bude uporediv sa evropskim zemljama. Ona je rekla da je unapređenje kvaliteta i reforma visokog obrazovanja u centru pažnje Vlade i jedan od 5 ciljeva Strateškog plana obrazovanja za period 2022-2026.

U visokom obrazovanju, ministarka je rekla da je fokus na unapređenju kvaliteta, integriteta i konkurentnosti visokog obrazovanja, pri čemu je navela neke od aktivnosti koje su preduzete u tom pravcu i mnoge druge koje su u procesu.

Takođe, ministarka Nagavci je govorila o konkretnim akcijama koje su preduzete u stručnom obrazovanju i osposbljavanju i njegovom usklađivanju sa potrebama tržišta rada, kao i o početku pilotiranja dualnog obrazovanja u 4 profila.

Nagavci je, između ostalog, govorila o potrebi višedimenzionalnog ulaganja u poboljšanje rezultata i kvaliteta u obrazovanju, unapređenju pravne i fizičke infrastrukture

Last modified: novembar 25, 2022

Comments are closed.