MASHT

MINISTARKA NAGAVCI PODELIO DIPLOME ASISTENTIMA ZA UČENIKE SA POSEBNIM POTREBAMA

februar 27, 2023

Ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije, Arberie Nagavci, učestvovala je na ceremoniji dodele diploma za IV-tu generaciju studenata kvalifikacije V-tog nivoa  „Asistent za decu/učenike sa posebnim obrazovnim potrebama“.

Ovom prilikom, ministarka Nagavci je istakla da je svesna novih izazova širom sveta, pojava sa veoma velikim uticajem na obrazovna, ekonomska, društvena i politička kretanja, MONTI je istrajan u razvoju politika za reformu sistema obrazovanja i stručnog usavršavanja.

U nastavku ove aktivnosti, ministarka je dodala da je MONTI podržao razvoj kvalifikovanje 5-tog nivoa za asistenta dece/učenika sa posebnim obrazovnim potrebama, tako da svi učenici imaju jednak i sveobuhvatan tretman.

Nagavci je govorila o posvećenosti Vlade Kosova u poboljšanju usluga za učenike sa posebnim potrebama, kroz zapošljavanje 300 asistenata za ove učenike i planiranje budžeta od strane Vlade Kosova za zapošljavanje još 200 asistenata.

Inače, sprovođenje kvalifikacije za V- ti nivo je nadgledano od strane grupe za praćenje koju čine predstavnici projekta KSV/020, MONTI, Centra kompetencija u Uroševcu i Agencije za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje za odraslih (POOOOO).

Dok se kvalifikacija za petu generaciju nudi u sedam institucija sa 180 registrovanih studenata, u Prištini, Prizrenu, Mitrovici i Uroševcu.

Last modified: februar 27, 2023

Comments are closed.