MASHT

MINISTARKA NAGAVCI OTKRILA RADNJE KOJE SE PREDUZIMAJU U SPROVOĐENJU POLITIKE REFORME OBRAZOVANJA

februar 27, 2023

Ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije, Arberie Nagavci, na konferenciji održanoj sa novinarima, govorila je o radnjama koje je MONTI preduzeo u sprovođenju politike reforme u obrazovanju, koje uključuju unapređenje pravne infrastrukture, fizičke infrastrukture, sprovođenje dualno obrazovanje, unapređenje uslova za učenje, studiranje, akademski rad i naučno-istraživački rad.

Ministarka Nagavci je govorila o novom objektu Fakultet Prirodno-matematičkih nauka, koji će obezbediti savremene uslove obrazovanja, u cilju unapređenje kvaliteta i inkluzivnosti, kao i povećanja istraživačkih kapaciteta.

U okviru saradnje, Nagavci je pomenula sporazum koji je potpisan sa Profesionalnim udruženjem informatičara Kosova (PUIK), sa ciljem unapređenja IKT veština u obrazovnom sistemu, odnosno implementacije dualnog učenja za IKT profile u javnim IPOO.

Druga važna saradnja o kojoj je ministarka Nagavci govorila je ona sa Heras Plus i Researchcult za KRIS sistem ili Kosovskim informacionim sistemom za naučna istraživanja, koji će služiti kao platforma za prikupljanje i čuvanje podataka za naučna istraživanja, ali i kao regulatorni mehanizam u pružanju standardizovanih informacija u istraživanju.

Govoreći o politikama podrške devojkama i ženama u oblasti STEM, Nagavci je najavila da će u aprilu, pod pokroviteljstvom Vlade Kosova, MONTI organizovati STEMinističku konferenciju.

“Ova konferencija će omogućiti umrežavanje devojaka/žena u ovim oblastima, promociju STEM oblasti na svim nivoima obrazovanja, kao i stvaranje mogućnosti za praktičan rad, mentorstvo i profesionalni razvoj“, rekla je ona.

Govoreći o pravnoj infrastrukturi, Nagavci je rekla da je Zakon o visokom obrazovanju već́ finalizovan i usvojen od strane Vlade, kao i parlamentarna komisija za obrazovanje, dok je u okviru Berlinskog procesa Skupština usvojila i dva važna Nacrti zakona iz oblasti obrazovanja , Nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija lekara, stomatologa i arhitekata, u kontekstu Sporazuma o slobodnoj trgovini Centralne Evrope i Nacrt zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanje kvalifikacija visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu.

Nagavci je, između ostalog, govorila i o otvaranju dve nove školske zgrade, zatvaranju projekta PEDAKOS koji se fokusira na edukaciju u ranom detinjstvu, postavljanju za javnu raspravu dva nacrta obadva administrativna uputstva koja se odnose na nastavnike, uputstvo za Savet roditelja i poziv za nominovanje članova Državnog saveta za kvalitet.

Last modified: februar 27, 2023

Comments are closed.