MASHT

Ministar Bajrami učestvovao je na obeležavanju 4 godišnjice osnivanja Univerzitet “Haxhi Zeka“ u Peći

novembar 16, 2015

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, učestvovao je na ceremoniji obeležavanje 4 godišnjice osnivanja Univerziteta “Haxhi Zeka“ u Peći, na kojoj su bili prisutni i rektori javnih univerziteta, profesori i studenti ove institucije.

Ovim povodom, ministar Bajrami je podsetio na vreme osnivanje javnog univerziteta u Peći.
“Osnivanje Univerziteta “Haxhi  Zeka“, je bio veliki događaj ne samo za građane Peću i okolnih opština, već i za Kosovo, jer Peć je imao dugu akademsku tradiciju, međutim ove 4 godine univerzitet je zabeležio porast uspeha, oni su najbolje opravdali odluku Vlade Republike Kosova za njegovo osnivanje ”.

Govoreći o uspesima Univerziteta, ministar Bajrami je rekao da je došlo vreme da visoko obrazovanje a naročito univerziteti, postanu promoteri ekonomskog razvoja, progresa demokratizacije našeg društva, stvaranjem nove generacije opremljene nadležnostima, koje će sutra pomoći našoj državi u postizanju evropskih standarda. 
   
Takođe, ministar Bajrami je rekao, trebamo biti odgovorni za izazove koje nas očekuju na ovom javnom univerzitetu.  “Kvalitetni univerzitet stvara se pomoću kvalitetnog rada, kvalitetne nastavnike, atraktivnih programa i prelaskom sa logike kvantitet na kvalitet ”.  

Kao izazov, ministar Bajrami je pomenuo i usavršavanje univerziteta i stvaranje novog akademskog reda koji će doneti mir na univerzitet, on je takođe ohrabrio rektora Univerziteta“Haxhi Zeka” da razvija ovaj Univerzitet u skladu sa potrebama zajednice, ekonomije i radnog tržišta.

Ministar Bajrami pomenuo je i činjenicu da je sad Zakon o visokom obrazovanju u proceduri usvajanja od strane Skupštine Kosova i da putem ovog zakona imamo za cilj visoke standarde kvaliteta,  reda i akademske kulture. Međutim, On je naglasio da Bolonjska dekleracija promoviše principe autonomnosti univerziteta. “Ali, autonomija je za sad i odgovornost i učlanjivanje u Bolonji a to ćemo zaslužiti kvalitetnim radom ”, rekao je ministar.

Na kraju, ministar Bajrami je upozorio i studente da traže kvalitet. “Svi mi zajedno radimo da budemo deo Bolonjskog sistema i verujem da ćemo ovo postići. Jaki i kvalitetni Univerziteti stvaraju čvrstu i kvalitetnu porodicu ”. 

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.