MASHT

Održana je konferencija u vezi program Horizon 2020

novembar 17, 2015

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), je organizovalo konferenciju u vezi program Horizon 2020, koja se danas održava i ima za cilj povećanje učešće naučnih istraživača u fondovima ovog programa, a što je jedan od najveći programa Evropske unije podrška za naučna istraživanja i tehnološki razvoj.

U ime ministra obrazovanje, nauku i tehnologiju, g. Arsim Bajramia, njegov savetnik Zenun Halili ohrabrio je sve strane na Kosovu da učestvuju u ovaj program, koji pruža velike mogućnosti za Kosovo da sprovede određen planove na Kosovskom istraživačkom planu. 

“MONT radi na izgradnji domaćih kapaciteta da se prijave sa što više sredstava. Domaći kapaciteti trenutno su veoma mali u oblasti istraživanja i pisanje predlog-nacrta na engleskom jeziku ”, rekao je, g. Halili, međutim on je istakao da je MONT imenovao deset relevantna eksperta odgovarajuće tematske oblasti Horizon 2020, koji će kontinuirano raditi sa istraživačkom zajednicom, zajednici biznisa i druge relevantne aktere, da informiše i podrži učešće u fondovima ovog programa. 

“MONT takođe namerava da preduzme neke korake ka definisanju šema za stimulisanje učešće u međunarodnim projektima, uključujući i Horizon 2020”, rekao je on.

Horizon 2020 pružaće podršku projektima do 2020 godine sa budžetom od preko 70 milijardi evra. Republika Kosovo trenutno ima status međunarodne države za saradnju u Horizon 2020. U cilju dobijanje statusa Saradnik u Horizon 2020, MONT radi na povećanju domaće kapaciteta da aplicira za što više sredstva.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.