MASHT

Ministar Bajrami učestvovao je na inauguracionoj radionici procesa Torino (PRT) 2016

februar 23, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami učestovao je na inauguracionoj radionici  procesa Torino (PRT) 2016, proces koji ima za cilj reviziju politike za profesionalno obrazovanje na Kosovu.

Ministar Bajrami, ovim povodom je rekao da, proces Torino ima za cilj monitoring i sprovođenje postizanje potrebnih standarda za profesionalno obrazovanje i obrazovanje za odrasle.

Ministar Bajrami takođe je rekao da Vlada Kosova je angažovana u izradi realnog izveštaja o vrednovanju, pomoću standardizacije politika za profesionalno obrazovanje i pripremi učenika i studenata sa nadležnosti i veštine, kako bi se ravnopravno integrisali na međunarodnom radnom tržištu.

“Ovo je veoma značajan proces kroz koji bismo dobili tri stvari: izgradnja državne politike spram profesionalno obrazovanje i obrazovanje za odrasle, sastavljanje ove politike da bude više konkurentna u region i šire, izgradnja standarda i održivost POO-a, počevši od kurikulum, nacionalni okvir kvalifikacije, pa sve do monitoring kvaliteta i zapošljavanje mladih na Kosovu ”, rekao je ministar Bajrami.

Predstavnik kancelarije EU-a na Kosovu, g. Stergios Tragoudas, zatražio je od sve relevantne faktore da imaju zajednički pristup što se tiče sistema za profesionalno obrazovanje na Kosovu.

Proces Torino je važan proces u oblasti profesionalnog obrazovanja, Kosovo u ovom procesu učestvuje  već tri godine. Ovaj proces vrši monitoring, vrednovanje i sprovođenje politike POO-a.

Proces je zasnovan na indikatore, gde svaka zastupljena strana ima svoju ulogu i isto vreme zahteva izrada izveštaj procene, a koji će sastavljati sve strane u procesu i eksperti  ETF  i nakon toga uporediće se za izveštajima zemalja u regionu.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.