MASHT

Ministar Bajrami primio je Ombudsmana, g. Hilmi Jashari

februar 24, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije , g. Arsim Bajrami, primio je na sastanak Ombudsmana , g. Ilmi Jashari, kojom prilikom su razgovarali o poštovanju ljudskih prava u okviru obrazovnih institucija na Kosovu.

Ministar Bajrami je rekao da MONT je posvečen za kvalitetno obrazovanje i vaspitanje i istovremeno  smatra i poštuje sve preporuke koje dolaze iz Ombudsmana u vezi poštovanja  ljudskih prava u okviru obrazovnih institucija na Kosovu.

Ministar Bajrami pohvalio spremnost Ombudsmana za saradnju, i naglasio da će poštovanje sloboda i prava ljudskih prava biti na kurikularnom sadržaju, naročito u predmetu “Građansko pravo” .

Sa svoje strane, Ombudsman, g. Hilmi Jashari, takođe izjavio da će međusobna saradnja imati pozitivan uticaj u pogledu sloboda i ljudskih prava na Kosovu.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.