MASHT

Ministar Bajrami sastao se sa članovima Upravnog saveta Univerziteta u Prištini “Hasan Prishtina”

oktobar 27, 2015

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije  sastao se sa članovima Upravnog saveta Univerziteta u Prištini“Hasan Prishtina”.

Tokom sastanka, razgovarano je u vezi razvoja Univerziteta i odluke Vlade Republike Kosova za objavljivanje opšte i prevremene izbora na Univerzitete  “Hasan Prishtina” u Prištini. On je upoznao članove Upravnog odbora da Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, u skladu sa odlukom Vlade će pripremiti administrativnu uredbu za organizovanje izbora, u kojoj će biti određeni modaliteti izbora, vremenska dinamika i uloga aktuelnih upravnih struktura do izbora novih struktura upravnih organa Univerziteta. Izborom će biti obuhvaćeni  svi organi Univerziteta, od saveta akademskih jedinica, rukovodioce akademskih jedinica, Senat, Upravni odbor i objavljivanje konkursa za novi menadžment Univerziteta. Ministar Bajrami je informisao članove Upravnog odbora u vezi posmatranja ovog izbornog procesa na Univerzitet biće pozvane stručne domaće i međunarodne organizacije. 

Tokom sastanka, Ministar je Bajrami upoznao članove Upravnog odbora Univerziteta“Hasan Prishtina” u Prištini da je Nacrt zakona o visokom obrazovanju završen i u toku nedelje planira se njegovo usvajanje u Vladi. Ovim povodom, Ministar je najavio da je cilj Ministarstva i sve međunarodne partnere da novi vanredni opšti izbori na Univerzitet budu organizovani u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju, u koliko Skupština Kosova ima razumevanje da ovaj nacrt zakona razmotri kao prioritet. 

Ministar Bajrami, izrazio je posvećenost Vlade Kosova da podrži Univerzitet u Prištini, kao najveću i najprestižniju instituciju visokog obrazovanja na Kosovu, u ispunjavanju svoje misije i obavljajući odgovorno svoje obaveze, u skladu sa statutom i zakonima na snazi o visokom obrazovanju, u pružanju što kvalitetnije nastave procenom sa odgovornošću doprinosa njenog akademskog kadra. On zahteva angažovanje i posvećenost svih članova Upravnog odbora UP-a za konstruktivan pristup saradnje sa svim organima Univerziteta i za organizovanje opštih i prevremenih izbora. 

Svi članovi Upravnog odbora saglasni su da daju svoj doprinos i posvećenost za zajedničku koordinaciju odgovarajućeg sprovođenja misije Univerziteta i da organizuju odgovarajući izborni proces na Univerzitetu.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.