MASHT

Ministar Bajrami: Državna matura 2016 u skladu sa novim Zakonom o maturi

oktobar 17, 2015

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami posetio je radnu grupu za analizu Državne mature 2015 i pripremi plana Državne mature za 2016, koja se sastoji od članova Centralne komisije državne mature i Divizije za procenu standarda i monitoring.

Radna grupa ovim povodom je izvršila prezentaciju izveštaja Državne mature za 2015, identifikujući rezultate, izazove i poteškoće, na osnovu koje su i zade i preporuke za pripremu radnog plana, za organizovanje narednog ispita mature.

Prema analizi radne grupe, proizišle su i preporuke za obuku administratore ispita, kao bi se eliminisale nepravilnosti, kao i usklađivanje Ispita mature sa novim zakonom o Maturi i novim kurikulumom .

Ministar Bajrami je rekao da očekuje završetka ove studije, na osnovu koje se vrši priprema plana o Državnoj maturi 2016-te.

“ Očekujem da ova studija bude završena što pre, kako bismo počeli sa pripremom plana Državne mature 2016-te, da bude u skladu sa novim Zakonom i o Državnoj maturi, koji će ubrzo proći na usvajanje u Skupštini. U novom zakonu su urađene olakšice, jer diplomiranje maturanata neće biti povezano sa maturskim ispitom “, rekao je ministar Bajrami.

Ministar Bajrami je govorio o tokovima mature 2015, ocenjujući ih uspešnim, međutim on je rekao da naredna matura će biti dobra mogućnost za poboljšanje slabosti i sprečiti zloupotrebu.

Ministar Bajrami, takođe je naglasio značaj digitalizacije Mature, ali prema njemu ovaj projekat će biti pilotiran korak po korak.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.