MASHT

Ministar Bajrami poseto je škole u Dečane i Junik i učestvovao je u debati za obadva Nacrta zakona, koja se održala na Univerzitet u Peći

maj 21, 2015

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, imao je nekoliko aktivnosti tokom današnjeg dana: učestvovao je na 100-tu godišnjicu osnovne i niže srednje škole “Sylë Alaj” u Drenovac kod Dečane, posetio je školu “Edmond Hoxha u Junik kao i učestvovao ja na redovnoj raspravi o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju i o regulisanim profesijama, koji se održala na Univerzitet”Haxhi Zeka” u Peći.

Ministar Bajrami, na početku je bio dočekan od predsednika opštine Dečane, g. Rasim Selmanaj, sa kojim je razgovarao o situaciji u obrazovanju u ovoj opštini. A zatim, ministar je učestvovao na obeležavanju 100-te godišnjice škole”Sylë Alaj”, a što je i prva škola na albanskom na teritoriji Vokši, gde je čestitao nastavnicima, koji su toliko godine puno toga dali od sebe kako bi obrazovali čitave generacije. On je rekao da je ovo izvanredna doprinos imajući u vidu da su nastavnici radili i u mnogo težim periodima za naš narod.

Ministar Bajrami je naglasio da je vreme da se angažujemo za veći kvalitet u našim školama, jer samo na ovaj način ćemo obezbediti bolju budućnost za učenike i našu zemlju.

Ovim povodom, ministar Bajrami, dodelio je zahvalnicu prvom nastavniku ove škole- Ibrahim Fehmiu (otac poznatog glumca Bekim Fehmiu), koju je preuzela njegova porodica.

A zatim, ministar Bajrami, u pratnji predsednika opštine Junik, g. Agron Kuçi, posetio je školu “Edmond Hoxha” u ovoj opštini, da vidi izbliza kako se odvija nastavni proces u ovoj obrazovnoj instituciji.
Ministar Bajrami, učestvovao je i na trećoj javnoj debati, koja je ovog puta održana na Univerzitet “Haxhi Zeka” u Peći, gde je ponovo istakao da se teži reformi u mnogim aspektima na ovom nivou obrazovanja, za dobrobit povećanje kvaliteta i menadžiranju visokog obrazovanja.

Ministar je takođe, naglasio potrebu za zakon, koji će obezbediti standarde i kvalitet u visokom obrazovanju, u definisanju akademske i finansijske autonomije univerziteta, zasnovanu na proces potpune decentralizacije i prenošenju odlučivanja na manje akademske jedinice. On je takođe napomenuo da je Nacrt zakona o visokom obrazovanju ojačao ulogu Senata, dok rektor će biti akademski produkt.

Ministar Bajrami je pozvao nastavnike i studente ovog univerziteta da daju svoj doprinos, učestvovanjem na ovoj debati, kako bi sastavili vremenski održivi i praktično primenjiv zakona.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.