MASHT

Ministar Bajrami posetio je neke škole u toku održavanja ispita Državne mature

jun 22, 2015

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, posečuje neke od centra testiranja, da bi video iz bliza kako ide proces održavanja ispita Državne mature (drugi deo), kojeg ove godine polagaju oko 33 hiljada maturanta.

Ministar Bajrami prvo je posetio učenike, koji se testiraju u cetnru za testiranje u profesionalnoj školi  “28 Nëntori” (“28 Novembar”) u Prištini, posle i učenike u  gimnaziju “Hivzi Sylejmani” u Kosovo Polje.

U toku posete u školi “28 Nëntori”, ministar Bajrami je rekao da drugi dan Državne mature, prema informacijama koje imamo, je počeo bez nekih problema i izgleda da je sve u redu. “Ima ozbiljnosti i posvečenosti od učenika i čestitamo da svi shvataju da državna matura je i nacionalni test  za našu zrelsot da bismo administrirali jedan toliki čnačajni proces”.

Ministar Bajrami naglasio je da učenici, administratori i direktori škola su posvečeni kao i prvog dana Ispita. “Na orvom delu,  Matura je bila uspešna i bilo je organizovana bolje nego ikad od MONT-a”

Ministar Bajrami se izrazio sigurnim da i sada če iči dobro. “Svestan sam za neke manipulante, koji preko socijalnih mreža manipuliraju i tako ne pomagaju učenicima, nego ih smetaju, jer učenici su vaspitani i nemaju potrebe za ovo”, izrazio je ministar, dok naglasio je da ovi manipulanti su pračeni od strane MONT-a zajedno sa Policijom Kosova i prema njima će biti preuzete mere, tako kako su preuzete i na prvom delu Ispita. On je naglasio da ove mere, koje će biti preuzete, ne radi oštečenja učenika, nego da bi ih udaljavao manipulante iz jedno mnogo značajnog procesa  sistema obrazovanja”.

Ministar Bajrami je rekao da ima puno poverenje na nastvnike, administratore, direktora škola i na sve one koji su uključeni  na proces, ali naglasio je da največu poverenju ima na učenike, koji su odlučni da na Maturni ispit izražuju svoja znanja i da dobijaju realne rezultate.

U toku održavanjaMaturnog ispita, ministar Bajrami posetiće i druge škole. 

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.