MASHT

Ministar Bajrami posetio je nekoliko obrazovne institucije u Đakvoici i Mališevo

maj 5, 2015

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, posetio je Centar kompetencije u Mališevo, a nakon toga i Univerzitet “Fehmi Agani” u Đakovici kao i dve škole (osnovnu školu”Kelmend Rizvanolli” i srednju muzičku školu”Prenk Jakova”) u Đakovici.

U pratnji predsednika Mališeva, g. Ragip Begaj, posetili su Centar kompetencije u ovoj opštini, ministar Bajrami pred nastavnike i učenike je rekao da ovan Centar je jedan od model škola profesionalnog obrazovanja na Kosovu. Ministar je rekao učenicima da imaju priliku za osposobljavanje, da steknu veštine sa kojima će biti blizu radnog tržišta.

Što se tiče dual nastave (teorija i praksa), koja se primenjuje u ovom centru kompetencije, ministar Bajrami je istakao da cilj MONT-a da se primenjuje u čitavom sistemu profesionalnog obrazovanja na Kosovu.

Ministar Bajrami je rekao da će se angažovati za autonomiju profesionalnih škola, ali uvek imajući u vidu povećanje kvaliteta u nastavi. On je takođe reko da će podržati povećanje kapaciteta za menadžiranje budžet, koji im se dodeljuje školama, kao i eventualni i samodoprinos.

U međuvremenu, ministar je nakon toga posetio Univerzitet “Fehmi Agani” u Đakovici, u pratnji sa predsednicom ove opštine, gđa. Mimoza Kusari-Lila, održao je sastanak sa v.d. rektora, g. Hasan Muja. I na ovom sastanku je ministar rekao da će novi javni univerziteti biti profilizovani u različitim oblastima, takođe je govorio i o početku debate za promenu Zakona o viskom obrazovanju, sa promenama kojim se očekuju da se izvrši reforma na ovom nivou obrazovanja.

Nakon sastanka koji je održao studentima ovog univerziteta, ministar Bajrami je posetio osnovnu školu “Kelmend Rizvanolli”, donacija porodice Rizvanolli iz Đakovice. U ovoj školi ministar je saopštio učenicima, a nastavnicima je čestitao za njihov rad. Ministar je istakao da će se posvetiti stvaranju kvalitetnog ambijenta nastave i učenja. On je rekao daće se u školama na Kosovu biti nametnut takmičarski duh za kvalitet i na taj način ćemo dobit dobre škole, bolje nastavnike i bilje učenike .

Dok, u poseti koju je obavio srednje muzičkoj školi “Prenk Jakova”, ministar Bajrami je rekao da su škole one koje trebaju da otkriju nove talente i razvijaju njihove kapacitete. Međutim, učenici ove škole su izvele nekoliko muzičke tačke kao profesionalni rad koji se odvija u ovoj školi.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.