MASHT

Regionalna konferencija o visokom obrazovanju u naučnom istraživanju

maj 4, 2015

Ministarsvo obrazovanja, nauke i tehnologije je organizovalo Regionalnu konferenciju o visokom obrazovanju i naučno istraživanje, koje će se održati danas u prištini i ima za cilj jačanje regionalne i međunarodne saradnje kroz razmenu iskustva i dobre prakse između Republike Kosovo, regiona i šire u ovlasti Visokog obrazovanja i naučna istraživanja.

Na ovoj konferenciji, koja je okupila oko 300 učenika, prisustvuju ministar obrazovanja, učestvuju i ministri obrazovanja Republike Albanije, Kosova i Republike Makedonije, rektori javnih i privatnih univerziteta sa Kosova, Albanije i Makedonije, kao i eksperti obrazovanja i naučni istraživaći sa Kosova i region.. Takođe, na Konferenciji učestvuju i rpedstavnici diplomatije i razvojni partneri u oblasti visokog obrazovanja.

Na ceremoniji otvaranja Konferencije ministri obrazovanja su naglasili važnost održavanja Konferencije, u vremenu kada su sve tri zemlje počele sa značajnim reformama u visokom obrazovanju.

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami je rekao da održivi i stabilan sistem tu oblasti visokog obrazovanja i stvaranje autonomne i kvalitetne univerzitete. On je pomenu tri izazova o kojim ače se razgovarati na Konferenciji: stvaranje kvalitetnih univerziteta, orijentacija visokog obrazovanja ka potrebama radnog tržišta i jasnog definisanja autonomiji univerziteta. Ministar Bajrami je rekao da će raditi da naučna istraživanja da budu neodvojivi deo rada institucije visokog obrazovanja u smislu da usko vezana sa ekonomskim razvojem zemlje.

Ministar obrazovanja i sporta Albanije, gđa. Lindita Nikolla je istakla važnost delovanja u interakciji u oblasti visokog obrazovanja kao neophodnost za podizanje kvaliteta. Kao izazovi koji će proizići sa konferencije, ministar Nikolla pomenula je novi način finansiranja univerziteta na osnovu performanse, stvaranje posebnih fondova za studente koji imaju veću potrebu, potpunu autonomnost univerziteta i modernizacija njihove unutrašnje uprave.

Međutim, Ministar obrazovanja Makedonije, g. Abdilaqim Ademi je rekao da je naučno istraživanje glavna osnova na kojoj je zasniva visoko obrazovanje. On je rekao da naša vizija i objektivi su povećanje volumena naučnih istraživanja. Ministar Ademi je rekao da ideja ove konferencije je koordinacija pokušaja da se stvori zajedničko tržište za visoko obrazovanje.

Dalje, ministar Bajrami, Nikolla i Ademi održali su zajednički sastanak, a nakon toga sva tri ministra su održali konferenciju za medije, na kojoj su ponovila važnost ove konferencije za regionalnu i međunarodnu saradnju, kao i za razmenu dobre prakse u viskom obrazovanju i naučne saradnje.

Reforme u viskom obrazovanju, načini i modeli finansiranja koji predstavlja razvoj i pružanje kvaliteta, oblici i modeli upravljanja visoko obrazovnim institucijama, kao iptanja oja su povezana sa aktivnostima nastave i učenja sa istraživanjima, su neke od glavne teme diskusije, koje su bilsko povezane sa dimenziju kvaliteta u visokom obrazovanju i njegovog doprinosa ekonomskom i socijalnom razvoju zemlje, koje se diskutuje na današnjoj Konferenciji.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.