MASHT

Zatvorena je javna rasprava u vezi Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o regulisanim profesijama sa raspravom na Univerzitet u Đakovici

jun 16, 2015

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, učestvovao je na javnoj raspravi u vezi Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o regulisanim profesijama na Univerzitet “Fehmi Agani” u Đakovici, a što je i samim tim završena javna rasprava u vezi ova dva zakona. 
Ministar Bajrami je rekao da prethodnih dana je bilo sveobuhvatne rasprave za dva zakona, kako bismo imali dobre i održive zakone.


Ministar Bajrami je rekao, novi Zakon o visokom obrazovanju ima za cilj povećanje kvaliteta i stvaranje akademskog reda u visokom obrazovanju i da budemo bliže integraciji Bolonjskom procesu. 
Ministar je takođe, rekao da su novim Zakonom predviđeni visoki standardi  uz više dimenzija što se tiče pitanje ko ima pravo da se naziva Univerzitet, akademska zvanja, efikasnu akademsku i finansijsku upravu, sastav i uloge Senata, rešavanje i nadležnost rektora i Upravnog odbora, itd.
Ministar Bajrami je govorio i o Zakonu o regulisanim profesijama za koji je rekao da će biti instrument za stvaranje kvaliteta 
Javne rasprave su organizovane sa svim relevantnim akterima, od koje su prihvaćene primedbe, sugeriranja i komentari, koji će doprineti procesu izrade za konačne nacrte dva zakona  .

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.