MASHT

Ministar Bajrami učestvovao je na konferenciji “Nedelja Albanologije” (“Java e Albanologjisë”)

jun 15, 2015

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, učestvovao je na ceremoniju otvaranja konferencije “Nedelja Albanologije” ( “Java e Albanologjisë”), koja ove godine biće otvorena od 15 do 19 juna.

Ministar Bajrami, ovom prilikom, je rekao da “Nedelja Albanologije” (Java e Albanologjisë) je naučni događaj od posebnog značaja za zemlju i Albanološke studije su od posebnog interesa za Republiku Kosova, imajući u vidu činjenicu da ove studije su fokusirana na internacionalizovanje našeg identiteta.

Ministar Bajrami izrazio je punu spremnost za podržavanje naučno-istraživačkog rada Albanološkog instituta i drugih institucija, koja se bave naučnim istraživanjima.

“Vlada Kosova je odlučila da povečava fondove za naučno-istraživačko istraživanje, posebno na strateškim sektorima, kao što su Albanološke studije i istorijske studije, koja pokazuju našu etnogenezu”, naglasio je ministar Bajrami, dok naglasio je da treba raditi na internacionalizovanje i intensifikovanje Albanoloških nauka.

Nedelja Albanologije, ove godine, je podelena na pet naučnih sekcija prema Albanološkim istraživanjima, na kojima će prezentirati njihova istraživanja 102 učesnika sa Kosova, Albanije, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Bugarske, Mađarske, Švicarske, USA, Engleske i Jordanije.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.