MASHT

PRDSTAVLJEN JE VODIĆ O FINANSIRANJU ZASNOVANIM NA PERFORMANSE JAVNIH INSTITUCIJA VISOKOG OBRAZOVANJA

novembar 30, 2022

Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije (MNTI) je predstavilo Vodič o finansiranju zasnovanim na performanse javnih institucija visokog obrazovanja, ovaj dokument je razvijen u bliskoj saradnji između MONTI-i i austrijskog Saveznog ministarstva obrazovanja, nauke i istraživanja, sa podršku HERAS Plus.

Ovom prilikom, ministarka obrazovanja Arberie Nagavci je istakla da će ovaj dokument doprineti poboljšanju kvaliteta visokog obrazovanja, koji je stavljen u centar pažnje Vlade i jedan je od 5 ciljeva Strateškog plana Obrazovanje za period 4 godine.

Govoreći o obavljenom poslu, ministar je naveo vraćanje Kosovske agencije za akreditaciju kao pridruženog člana ENQA, Nacrt zakona o visokom obrazovanju i unapređenje planiranja broja novih studenata.

Ministarka Nagavci je, između ostalog, naglasila da je podsticaj u podizanju kvaliteta visokog obrazovanja povećanje budžeta za obrazovanje na oko 24 odsto za 2022. i 2023. godinu, odnosno oko 12 odsto za svaku godinu.

Ministarka Nagavci je naglasila da je finansiranje zasnovano na peformansi zakonska obaveza predviđena Zakonom o visokom obrazovanju (iz 2011. godine) i da do sada nikada nije sprovedena. Ovakav način finansiranja, kako je rekla, povećava odgovornost i transparentnost, jer će podstaći univerzitete da pažljivo planiraju i da njihovo planiranje bude u skladu sa nacionalnim prioritetima.

O značaju ovog dokumenta govorio je i ambasador Austrije na Kosovu Christoph Weidinger, koji je rekao da Kosovo može da stekne iskustvo iz načina finansiranja visokog obrazovanja iz njegove zemlje i za to su spremni da daju dodatni doprinos.

Elmar Pichl, generalni direktor u austrijskom Saveznom ministarstvu obrazovanja, nauke i istraživanja rekao je da se modeli finansiranja zasnovani na performansi koriste u mnogim zemljama. Nekada je za reforme potrebno vreme, ali neke ne mogu da čekaju predugo, posebno one u obrazovanju, i naglasio da je jasno da nova sredstva moraju početi sada.

U međuvremenu, Aqim Emurli, vođa projekta „HERAS plus “, rekao je da je priprema ovog Vodiča počela je već 2021. godine i da su spremni da implementacija ovog projekta počne odmah.

O izradi ovog Vodiča govorio je zamenik ministra obrazovanja Dukađin Popovci, koji je rekao da finansiranje zasnovano na performansi bolje ispunjava potrebe javnih univerziteta.

Last modified: novembar 30, 2022

Comments are closed.