MASHT

POTPISAN JE SPORAZUM O RAZUMEVANJU U CILJU UNAPREĐENJE VEŠTINA TIKA-A U OBRAZOVNOM SISTEMU

februar 20, 2023

Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije i Profesionalno udruženje informatičara Kosova (PUIK), potpisali su Memorandum o razumevanju sa ciljem unapređenja veštine TIK-a u obrazovnom sistemu.

Glavni fokus saradnje je podrška Ministarstva u implementaciji dualnog učenja za TIK profile u javnim IPOO-ima, na osnovu modela odobrenog od strane MONTI-a.

Ovim sporazumom, između ostalog, predviđa se osnivanje klubova za kodiranje/Razvoj i kontinuirano ažuriranje nastavnih planova i programa profil TIK-a za IPOO, podrška MONTI-a u implementaciji dualnog učenja u IPOO sa TIK profilima i međusobno povezivanje profesionalnih škola sa tržištem rada, organizovanje takmičenja u veštinama kao i stručno usavršavanje nastavnika.

Takođe, promovisanje profesiju TIK-a i IPOO-a koji obezbeđuju profile na nivou zemlje, obezbeđujući obuku i mentorske sesije za nastavnike TIK-a profila odgovarajućih IPOO.

Ministarka obrazovanja, Arberie Nagavci, rekla je da MONTI radi puno toga na proširenju dualnog učenja na druge profile, podsećajući da se do sada nastava škola-posao sprovodi u četiri profila.

Bekim Kasumi, izvršni direktor Udruženja, rekao je da su dobra početna očekivanja od TIK dualnog učenja.

PUIK je predstavnik obrazovnih organizacija i TIK-a biznisa, vaspitača, kompjuterskih stručnjaka, istraživača i profesionalaca, kreiranih sa ciljem podrške digitalnoj transformaciji društva, razvoja digitalnih veština, promocije Kosova kao destinacije za TIK outsourcing, promocija profesije TIK-a na Kosovu, umrežavanje unutar zemlje i sa članovima međunarodnih asocijacije TIK-a, promovisanje preduzetničkih veština, podrška preduzećima, olakšavanje stranih direktnih investicija u oblasti TIK-a, prenos znanja kao i olakšavanje implementacije dualnog učenja.

Last modified: februar 20, 2023

Comments are closed.