MASHT

Počela radove međunarodna konferencija PISA 2018 “Raditi zajedno za bolje obrazovanje”

decembar 1, 2017

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, Shyqiri Bytyqi, učestvovao je na otvaranju dvodnevne međunarodne konferencije o PISA 2018 “Da radimo zajedno za bolje obrazovanje”, koja ima za cilj podizanje svesti učenika, roditelja, nastavnika i svim ostalim stranama, kako bi poboljšali performanse Kosova u PISA 2018.

Na ovoj konferenciji, na kojoj su bili prisutni premijer Kosova, Ramush Haradinaj i zamenik ministra obrazovanja Albanije, Besa Shahini, ministar Bytyqi rekao je da reforme obrazovanja treba doneti pozitivne promene ne samo u obrazovnim rezultatima, već i u opštem razvoju društva i kao takvo to treba uraditi zajedno.
Ministar Bytyqi je, tom prilikom zahvalio Nemačkoj vladi, koja je pružila najbolja međunarodna iskustva u pogledu Testa PISA, dodajući da MONT ima snažnu podršku Vlade Kosova za poboljšanje kvaliteta obrazovanja.


Ministar Bytyqi se zahvalio i premjeru Haradinaj, koji je naveo razloge koji su doveli do loše performanse u Testu PISA 2015, za koju su rekli da su Vlada Kosova i Ministarstvo obrazovanja odgovorni za preduzimanje akcija o promenama za ukupne situacije u obrazovanju na Kosovu. 

“Istina, mi imamo puno toga i mi znamo da to nije pravi nivo obrazovanja na Kosovu, ali kako smo danas svi zajedno ako idemo zajedno promenićemo stanje obrazovanja. Ova konferencija predstavlja korak dalje ka višegodišnjem putovanju kako bi se omogućila kvalitetna edukacija za našu decu “, rekao je ministar Bytyqi.


Između ostalog, ministar Bytyqi je rekao da je učešće u Testu PISA 2015 omogućilo da vidimo gde smo u poređenju sa drugim zemljama, ali su nam takođe dali eksternu refleksiju da vidimo koji su koraci potrebni da se preduzimaju ka kvalitativnom obrazovanju na Kosovu.
Kosovski premijer Ramush Haradinaj obećao je da Vlada koju vodi radi na promeni stanja obrazovanja, jer je to ujedno i odgovornost i obaveza Vlade ove zemlje.


Dok, zamenik ministra Obrazovanja Albanije, Besa Shahini, rekla je  da, Test PISA omogučava merenje dostižnosti u obrazovanju i sastavljanje odgovorajuče politike obrazovanja. 


Glavni ciljevi ove konferencije su: Utvrditi kako PISA može poslužiti kao motor za postizanje vizije u budućnosti, prezentiranje i diskusiju o izazovima koje postavlja PISA 2015 i pretvarajući ih u prioritet za PISA 2018, razmenjujući iskustva sa predstavnicima druge evropske i regionalne države koje učestvuju u PISA itd.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.