MASHT

Počela je sa radom Konferencija: “Finansijski menadžment javnih institucija visokog obrazovanja na Kosovu”

oktobar 9, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, prisustvovao otvaranju dvodnevne konferencije “Finansijski menadžment u javnim institucijama visokog obrazovanja na Kosovu”, koja se organizuje od MONT-a, u saradnji sa nekoliko domačih i međunarodnih institucija.

Glavni ciljevi ove konferencije su: Prezentacija rezultata projekta “Uspostavljanje autonomije i finansijske odgovornosti u javnim institucijama visokog obrazovanja na Kosovu”, koju finansira Evropska unija, kroz Tempus programa, dostavljanjem zvaničnog Belog dokumenta, koji sadrži predloge “Finansijskom modelu za sistem javnog visokog obrazovanja na Kosovu” i razgovarali o budućim izazovima finansijskog upravljanja javnim univerzitetima.

Ministar Bajrami cenio značaj ove konferencije u pogledu iznalaženja najboljih načina finansiranja i realizacije pune finansijske autonomije institucija visokog obrazovanja, povezivanje univerziteta sa potrebama tržišta rada i profilisanje fakulteta ka oblastima za koje tržište ima potrebu. 

“Svaki univerzitet bi trebalo da poveća interni kapacitet za projektovanje i planiranje strateškog razvoja generisanje prihoda, kao mogućnost za razvoj konkurentnog sistema finansiranja. Mi smo odlučni da razvijamo proces profilisanje i stvaranje identiteta svake institucije visokog obrazovanja “, rekao je ministar Bajrami. Ministar Bajrami je govorio o primeni najboljih praksi međunarodnih univerziteta u pogledu formule finansiranja, povezivanje formule finansiranja sa radom IVO-a i obezbeđivanje sopstvenih prihoda za finansiranje, tako da visoko obrazovanje bude jak stub ekonomskog razvoja Kosova i konkurentna sa zemljama EU-a. 

Ministar Bajrami ponudio punu podršku za nove programe, koji su neophodni za studente i koji omogućavaju njihovo izgradnju u karijeri. “Svaki program mora imati neku odredbu da se prijave, odgovarajuću klauzulu tog programa, pružanje zapošljavanje studenata i finansijske klauzule”, naglasio je ministar. O značaju konferencije govorio i rektor Univerziteta “Hasan Prishtina”, g. Marjan Dema i predstavnik Kancelarije EU-a na Kosovu, g. Luigji Brusa. 

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.