MASHT

Objašnjenje

septembar 22, 2016

U cilju tačnog i objektivnog razjašnjavanja javnosti, nakon objavljivanje u nekim medijima, u vezi sa upotrebom kate u nekim školama Republike Kosova, u kojima nisu tačno prikazane granice Republike Turske, osećamo potrebu da razjasnimo da MONT, nije ovlastio nikoga za njihovo štampanje ni distribuciju u školama.

Karte su radni alati, koje se mogu obezbediti u školi ili relevantnoj opštini.
Naš stav je da sve takve karte treba odmah izbaciti iz upotrebe iz svih škola koje to imaju.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije izražava žaljenje zbog uznemiravanja i nezadovoljstvo povodom toga. MONT traži od nadležne opštinske organe da preduzmu odgovarajuće zakonske mere u vezi toga, kao i ovlašćuje inspektorat za obrazovanje, na nadgleda i izveštava za svaki slučaj.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.