MASHT

OBELEŽAVA SE MEĐUNARODNI DAN ŽIVOTNE SREDINE NA KOSOVU

jun 6, 2023

U okviru obeležavanja Međunarodnog dana životne sredine, UNICEF na Kosovu je u saradnji sa Švedskom razvojnom agencijom (SIDA) organizovao debatu sa rukovodiocima institucija i predstavnicima mladih na Kosovu, tim povodom je rečeno da će promena navike življenja i podizanje svesti o zagađenju vazduha imalo bi još veći uticaj kada bi se krenulo od učenika, za šta Ministarstvo obrazovanja ima

značajnu ulogu.

Ministarka obrazovanja Arberie Nagavci je rekla da naši mladi ljudi ne samo da su svesni, već́ nastavljaju da da budu sve više svesni i danas, kada se obeležava ovaj dan, u našim školama se razvijaju aktivnosti podizanja svesti prema zelenoj agendi..

Govoreći o obrazovnim politikama i mogućnostima da se mladi obuče i pripreme za zdravu životnu sredinu, ministarka Nagavci je naglasila da su u kosovskom kurikulumu aktivnosti za zelenu životnu sredinu uključene u okviru predmeta biologije, građanskog vaspitanja i nekih izbornih predmeta.

Nagavci je takođe najavila da MONTI u koordinaciji sa resornim ministarstvima radi na multidimenzionalnom pristupu u ovom pravcu.

O značaju čiste životne sredine i podizanja svesti kod mladih govorili su i ambasador Švedske na Kosovu Jonas Westerlund, šef Kancelarije UNICEF-a gđa Nona Zicherman, zamenik ministra životne sredine Avni Zogjani, zamenik ministra finansija Getuar Mjeku i poslanica Fitore Pacoli.

Last modified: jun 6, 2023

Comments are closed.