MASHT

OBAVEŠTENJE

oktobar 10, 2023

Divizija za priznavanje/ekvivalentnost i akademske informacije-NARIC Kosovo, obaveštava da, link za podnošenje zahteva za priznavanje diploma stečenih van Republike Kosovo.

Ovaj elektronska usluga pomaže građanima koji apliciraju za priznavanje  univerzitetskih zvanja i viših stručnih škola stečenih u inostranstvu koje pripadaju nivoima 5 do 8 Nacionalnog okvira kvalifikacija koje izdaju strane institucije Visokog obrazovanja. Kvalifikacije nivoa 5-8 Nacionalnog okvira kvalifikacija obuhvataju više stručne škole, bachelor, master i doktorat.

Možete se aplicirati putem ovog linka https://naric.rks-gov.net/.

Last modified: oktobar 10, 2023

Comments are closed.