MASHT

NNS JE MINISTARKI NAGAVCI PREDAO KONAČNI NACRT NACIONALNOG PROGRAMA NAUKE ZA PERIOD 2023-2028.

decembar 28, 2022

Nacionalni naučni savet (NNS) finalizovao je Nacionalni naučni program za period 2023-2028, koja je, u ime Saveta, predsednica Miyafere Limani, dostavila danas ministarki obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije, Arberie Nagavci. , za dalje procedure.

Ministarka Nagavci se na ovom sastanku zahvalila članovima Saveta na obavljenom radu i istakla značaj ovog Programa, koji orijentiše politike naučno-istraživačkog rada na Kosovu.

Takođe, ministarka Nagavci je navela i činjenicu da je razvoj nauke neophodan za rast i unapređenje ekonomskog i društvenog razvoja Kosova.. 

U Nacionalnom naučnom programu 2023-2028 predložena je orijentaciona struktura za razvoj nauke, koja ima za primarni cilj realizaciju strateškog, dinamičnog i sveobuhvatnog plana koji doprinosi razvoju društva.

Nacionalni naučni savet konstituisan je januara ove godine, pošto je od juna 2011. godine bio nefunkcionalan, dok je osnovni zadatak Saveta bio izrada Nacionalnog naučnog programa, pošto je starom programu istekao rok 2015. godine.

Last modified: decembar 28, 2022

Comments are closed.