MASHT

MONTI  I PKK POTPISALI MEMORANDUM O SARADNJI

decembar 26, 2023

Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije i Privredna komora Kosova potpisali su Memorandum o saradnji za sprovođenje dualnog obrazovanja u Republici Kosovo, jednog od glavnih prioriteta Vlade, smatrajući ga putem ka razvoj društva i privrede zemlje.

Usled akcija za sprovođenje dualnog obrazovanja, odlukom predsednika Vlade, osnovana su dva nacionalna tela odnosno Izvršna komisija za razvoj sistema obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja spram potrebe tržišta rada i Task forca za iniciranje i implementaciju dualnog obrazovanja na Kosovu.

Ministarka obrazovanja, Arberie Nagavci, je prilikom potpisivanja ovog sporazuma je istakla da ne može biti profesionalnog obrazovanja i osposbljavanja, a kamoli dualnog obrazovanja, bez angažovanja preduzeća i Komore u ovom slučaju..

Ministarka Nagavci je zatražila da se svi zalažu da ova politika, koja vodi ka razvoju radne snage, a potom i ekonomskom razvoju, bude prioritet i za ostale aktere, a posebno za Privrednu komoru.

U međuvremenu, Lulzim Rafuna, predsednik PKK-a, obećao je da će podržati biznise koje predstavlja kao Komora, ali i da će angažovati regionalne kancelarije i da će ispuniti obaveze koje proizilaze iz ovog sporazuma, kako bi se u potpunosti primenilo dualno obrazovanje.

Rafuna je takođe istakao potrebu za dualnim obrazovanjem, jer će to biti sistem koji će blisko povezivati kompanije sa budućim radnicima, od njihovih početaka u struci. Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije pokrenulo je dualno učenje u okviru novih politika, jer će ovaj modalitet mladima ponuditi brže mogućnosti za prodor na tržište rada, dok je preduzećima i biznisima potrebne stručnjake.

U okviru ovog, MONTI je već́ počeo da pilotira dualno obrazovanje u 12 profila, u 21 profesionalnoj školi, u 14 različitih opština, da bi u budućnosti nastavio sa drugim profilima, na osnovu zahteva tržišta rada, odnosno preduzeća.

Last modified: decembar 26, 2023

Comments are closed.