MASHT

MONTI I ODO RAZGOVOARALI O NOVIM POLITIKAMA ZA POBOLJŠANJE KVALITETA U OBRAZOVANJU

jun 16, 2023

Visoki zvaničnici MONTI-a direktori Opštinskih direktorijata za obrazovanje razgovarali su o novim politikama Ministarstva i o potrebi za povećanom saradnjom za sprovođenje ovih politika koje vode ka poboljšanju kvaliteta u obrazovanju.

Na ovom sastanku, ministarka obrazovanja, Arberie Nagavci, pozvala je opštinske direktore da daju svoj doprinos komentarima na nacrt uredbe o procedurama izbora i imenovanja direktora i zamenika direktora, nastavnika, stručnih saradnika, asistenata, instruktora i osoblja opšte usluge, koja će uskoro izaći na javnu raspravu.

Takođe, ministarka Nagavci je navela i četiri važna administrativna uputstva za obrazovni proces, koja su prošla sve zakonske procedure i koja će uskoro stupiti na snagu, a za koja je istakla potrebu saradnje Ministarstva i ODO za njihovu implementaciju.

Pripreme za organizovanje Testa postignuća i maturskog ispita, upis učenika u prvi i deseti razred, kao i priprema i podela udžbenika po školama, bile su teme ovog sastanka.

Između ostalog, ministarka Nagavci je pomenula i planiranje budžeta za izgradnju vrtića i rekla da je do sada 90 odsto zahteva opština  je kompletirano sa pratećom dokumentacijom, i ostala su obrađena i usvojena a koje će u budućem biti tretirana uz prioritet. I na ovom sastanku, ministarka Nagavci je ponovila svoj zahtev da obrate pažnju  opštinski direktori i svi akteri uključeni u školama za stvaranje bezbednog okruženja za decu u školskim prostorima.

Digitalizacija obrazovnog sistema, kao jedna od pet oblasti Strateškog plana za obrazovanje, takođe je bila jedna od tema o kojoj je razgovarano na ovom sastanku, za koju je zamenik ministarke obrazovanja Taulant Keljmendi istakao značajnu ulogu saradnje sa Opštinskim direktorijata za obrazovanje.

Last modified: jun 16, 2023

Comments are closed.