MASHT

MONTI DODELIO 3 MILIONA EVRA FINANSIJSKU PODRŠKU STUDENTIMA

oktobar 27, 2023

Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije otvorilo je poziv za 5 različitih šema stipendija za studente javnih univerziteta Republike Kosovo.

Za nadoknadu troškova studentima za akademsku 2023/2024. godinu predviđeno je 3 miliona evra, koji će biti podeljeni prema sledećim kategorijama:

1.-Hiljadu evra stipendija za 1 hiljadu devojaka i žena koje su prvi put upisale na studijske programe STEM i studente koji su završili prvu i drugu godinu studija.

Link za prijavu: https://ekosova.rks-gov.net/435

2.-100 stipendija po 1.000 evra za studente romske, aškalijske i egipćanske zajednice na nivou Bachelor. Link za prijavu: https://ekosova.rks-gov.net/434

3.-Po hiljadu evra za studente Bachelor i Master nivoa sa prosečnom ocenom 9.

Link za prijavu: https://ekosova.rks-gov.net/318

4.-Po hiljadu evra za studente sa ograničenim sposobnostima na nivou Bachelor i Master

Link za prijavu: https://ekosova.rks-gov.net/318

5.- 20 stipendija po 7.000 evra za studente koji studiraju na top svetskim univerzitetima na nivou master.

Link za prijavu: https://ekosova.rks-gov.net/408

Last modified: oktobar 27, 2023

Comments are closed.