MASHT

MONT objavio rezultate testa Postignuća za učenike devetog razreda

jun 8, 2015

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, (MONT), objavio je rezultate testa Postignuća, kojeg je polagalo oko 34 hiljade učenika devetog razreda na čitavom Kosovu.

Azem Guri, savetnik ministra Bajrami, je rekao da opšti rezultat testa je 62.6 posto kao i rezultat koji su postignuti na test služi će učenicima za upis u više srdnje škole.

“Svrha testa postignuća je provera znanje i veštine učenika i istovremeno da učenicima devetog razreda služi za upis u više srednje škole. Objavljivanje konkursa koje vrši Opštinski direktorijat za obrazovanje, prema kriterijumima predviđenim od strane MONT-a biće u isto vreme u svim opštinama, znači 18 juna. Konkurs će biti otvoren tri dana “, rekao je Guri.

Savetnik Guri je naglasio, uprkos zadovoljavajuće rezultate, Ministarstvo obrazovanja je usredsređeno na unapređenje kvalitet obrazovanja.

G. Guri zahvalio je opštinskim direktorijatima za obrazovanje, direktorima škola, administratorima, komisionerima i naročito učenicima i roditeljima, koji su doprineli da proces testiranje protekne dobro.

Rezultat postignuća prema predmetima je: Materin jezik- 63.9 posto, Engleski jezika- 85.8, Istorija- 65.0, Geografija – 57.6, Matematika – 63.8, Informatika – 72.6, Fizika – 48.2, Hemija- 57.9 i Biologija – 61 posto.

Test održan 22 maja, organizovan je na tri jezika: albanski, bosanski, i turski. Od 34 hiljade učenika koji su polagali test postignuća ovog nivoa školovanja, 346 je bilo iz bošnjaćke zajednice 231 je bilo iz turske zajednice.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.