MASHT

MONT lansirao kampanju “Svi zajedno za bolje obrazovanja na Kosovu ”

novembar 1, 2017

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, Shyqiri Bytyqi lansirao je kampanju “Svi zajedno za bolje obrazovanje ”, podržanu od strane stalnih partnera u oblasti obrazovanja, pod moto“Obrazovanje u tvojim rukama ”, osim toga ima za cilj povećanje svesti na veći stepen, za drugačiji pristup obrazovanju, kako bi obrazovanje svakog dana bilo individualni, porodični, društveni i institucionalni prioritet.

Ministar Bytyqi, ovim povodom se zahvalio GIZ-u, kao lider ove kampanje i drugim međunarodnim institucijama koje doprinose u ovoj kampanji, na dokazanu spremnost da budu deo težnji kako bi se postigli zajednički integracioni ciljevi u oblast obrazovanja.

Ministar Bytyqi je istakao da, Kosovo ima omladinu koja zaslužuje bolje obrazovanje i edukaciju, spremnu veštinama i nadležnostima, dostojanstvenu radnom tržištu u svim evropskim zemljama i šire.

“Mi svakako moramo uraditi kvalitetnije obrazovanje i edukaciju. Ali, da bih ovo uradili, realno je potrebno angažovanje svih relevantnih aktera, ne samo obrazovne institucije. Ova mobilizacija, ova volja za boljitak, treba da podstakne i od roditelje, nastavnika, učenike, poslovne zajednice i civilno društva ”, rekao je ministar.

Ministar Bytyqi, takođe je rekao da, Ministarstvo obrazovanja tokom ovih godina je imalo izazove procesima reforme i izradi strateških dokumenata za razvoj obrazovanje na svim nivoima.

Među ostalo, ministar Bytyqi je pomenuo rezultate Testa PISA, koje navode angažovanje MONT-a i njegove međunarodne partnere za dalju obuku nastavnika u cilju postizanje integracioni objektiva.

“Svakako, mi moramo još nastaviti sa potrebnim treninzima, ali više ćemo tražiti od nastavnike kako bi išli spremniji u učionici, ni slučajno da ne zaborave celoživotno obrazovanje i odgovornost ”, rekao je ministar Bytyqi.

Na kraju, ministar je naglasio da bez kvalitetno obrazovanje ne može biti korisnog privrednog razvoja i bez pristup obrazovanju, bez angažovanje sviju, ne možemo imati porast kvaliteta.

Nemački ambasador na Kosovu, ada, podrška za poboljšanje kvaliteta kontinuirano je bila u fokus Nemačke, međutim naglasio je da će njegova država i dalje nastaviti da podržava razvoj kvalitetnijeg obrazovanja na Kosovu. On je takođe pozva relevantne partnere da preuzmu odgovornost delovanja da bi se postigli željeni rezultati.

Međutim, Boris Scharlowski, rukovodilac ekipe  GIZ/CDBE predstavio je detalje o ideji i sadržaju kampanje “Svi za bolje obrazovanje na Kosovu ”.

Ceremonija lansiranja kampanje je obavljena na trg “Zahir Pajaziti”, u Prištini, na kojoj su učestvovali predstavnici institucija Republike Kosova, ambasadori drugih zemalja, predstavnici međunarodnih organizacija, nastavnici, roditelji i učenici. Očekuje se da kampanja traje više od jedne godine, u okviru kvaliteta odvijaće se različite aktivnosti u školama na Kosovu.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.