MASHT

MONT dodelio je godišnje nagrade “Naučnik godine” i “Mladi naučnik godine” 2016

januar 31, 2017

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, je dodelio godišnje nagrade “Naučnik godine 2016” za izvanredne naučno- istraživačke rezultate za period od jedne godine za naučnika prof. ass. Shukri Klinaku i prof. ass. Kreshnik Hoti i “Mladi naučnik godine 2016” za velike i potencijalne rezultate za naučno-istraživački rad mladih naučnika, dr. Bujar Shabani i dr. Haki Jashari.

Ministar Bajrami, nakon visokog procenivanja naučno-istraživačkog rada istraživača je naglasio da MONT ima tradiciju stimulacije istraživača za godišnji rad i dostignuća.

“Naša tradicija dodele ove nagrade je simbolična i zahvalnost za istraživače koji su dobro radili tokom godine. MONT radi na tome da se prikupe sredstva kako bi se stimulisao mlade istraživače. Radimo na internacionalizaciju ovih domačih dostignuća “, rekao je ministar.

Čestitajući nagrađenima, ministar Bajrami je rekao da MONT je vršio kredibilan izbor i posvećen je da podrži mlade istraživače i njihov naučno-istraživački rad, koji će pomoći u ekonomskom razvoju zemlje. Između ostalog, ministar je govorio o evropskoj perspektivi ovih istraživača, uz napomenu da je EU otvorila vrata za dobijanje novih sredstava, kojima bi trebalo da pristupaju kosovski istraživači

Predsednik Naučnog saveta MONT-a, gđa. Myzafere Limani je izjavila da im je posebno zadovoljstvo da se obrati onima koji su zaista zaslužili ovu nagradu. Naučni savet čini maksimalne napore da podrže ove istraživače, s obzirom na činjenicu da među njima postoje istraživači koji imaju jednake rezultate sa međunarodnim istraživačima.

Dok prof. ass. Shukri Klinaku je rekao da nada se da je Naučni savet je procenio rad istraživača a ne njihova imena, i zahvalio MONT-u za podržavanje koju daje naučno-istraživačkom radu.

Drugačije, prof. ass. Shukri Klinaku dobio je nagradu “Naučnik 2016. godine” u oblasti fizike. prof. ass. Kreshnik Hoti dobio je nagradu “Naučnik 2016. godine” u oblasti medicine, dok je dr. Haki Jashari i dr. Bujar Shabani su korisnici nagrade “Mladi naučnik 2016 godine.”, takođe iz oblasti medicine.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.