MASHT

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA PREDSTAVILO POLITIKU, RADNJE I DOKUMENTA ZA ZAŠTITU DECE

decembar 22, 2023

Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije Republike Kosovo, odnosno Nacionalni forum prijateljskih škola, u koordinaciji sa organizacijama Syri i Vizioni i Save the Children, organizovali su Konferenciju o politikama zaštitu dece: Promocija politika, radnji i dokumenti izrađeni sa interesovanjem za decu u institucijama preduniverzitetskog obrazovanja.

Ministarka obrazovanja, Arberie Nagavci je ovom prilikom, rekla da je zaštita dece neosporan prioritet, koji se postiže radom na više frontova istovremeno, politikama i aktivnostima.

Ministarka Nagavci se zahvalila svakom doprinosiocu, bilo u izradi dokumenata, politikama koje su usvojene, internim pravilnicima i na njihovom angažovanju da imaju prijateljske i bezbedne škole..

Ministarka Nagavci je rekla da su odobreni dokumenti i politike primarna obaveza, da se potom omogući delovanje škola ili drugih zajednica koje rade sa decom.

Govoreći o zabeleženim dostignućima u delovanju i politici zaštite dece, ministarka Nagavci je rekla da Ministarstvo obrazovanja vredno radi na obezbeđivanju boljih edukativno-obrazovanih uslova i usluga, počevši od ranog detinjstva, jer ulaganje u mlade uzraste povećava prostor za razvoj dece na drugim nivoima.

Između ostalog, ministarka Nagavci je rekla da je MONTI radio na kompletiranju zakonske infrastrukture i strateških dokumenata za povećanje kvaliteta obrazovanja, također je govorila i o finalizaciji uredbe za zapošljavanje novih kadrova, kako bi se izbegli problemi u slučajevima nedostatak nastavnika i pokunjenost radnih mesta u obrazovnim institucijama.

Pored politika i radnje za zaštitu dece, ministarka Nagavci je rekla da se zalaže i za jačanje mehanizama koji povećavaju posvećenost u našim školama, da efikasno reaguju na svaki problem sa kojim se naša deca suočavaju

Last modified: decembar 22, 2023

Comments are closed.