MASHT

MINISTARKA NAGAVCI UČESTVOVALA JE U AKTIVNOSTIMA PODIZANJA SVESTI ZA BEZBEDNO KORIŠĆENJE INTERNETA U ŠKOLI „SELMAN RIZA“ NA KOSOVU

februar 15, 2023

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana bezbednog interneta, ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije, Arberie Nagavci, posetila je ONSŠ „Selman Riza“ u Kosovo Polje kako bi izbliza videla aktivnosti ove škole u ​​cilju promovisanja bezbedne upotrebe interneta internet od naše dece i mladih.

Svrha ovih aktivnosti je podizanje svesti u društvu i mobilisanje institucija za koordinaciju i saradnju u zaštiti dece na internetu.

Ministarka obrazovanja, Arberie Nagavci, ovom prilikom je boravila na času gde su im govorili o bezbednosti na internetu, uznemiravanju sa kojim se učenici mogu suočiti usled nekontrolisanog korišćenja interneta i važnosti korišćenja različitih platformi koje pomažu deci da razvijaju svoja znanja.

Tokom razgovora sa učenicima i nastavnicima, ministarka Nagavci je govorila i o paketu uputstva i drugih važnih dokumenata koje je izradio MONTI, a koji imaju za cilj da izbegnu zloupotrebu informacionih tehnologija, digitalno nasilje, narušavanje privatnosti i druge negativne elemente štetne za svakog pojedinca i društvo.

Inače, MONTI je, shodno svoj mandata, doneo Administrativno uputstvo za zaštitu dece na Internetu, koje ima za cilj da se edukativno-obrazovne i osposbljavajuće institucije na preduniverzitetskom nivou bave zaštitom dece/studenta na Internetu kroz redovne obrazovni proces i vannastavne aktivnosti, pripremajući ih za bezbedno korišćenje interneta, u skladu sa njihovim fizičkim, komunikacionim, socijalnim, emocionalnim i intelektualnim razvojem.

Ova važna tema je deo naših kurikuluma, gde je posebno obrađena u predmetu Tehnologija sa IKT (u okviru kurikularne oblasti Život i rad), kao i u međukurikularnim pitanjima: Edukacija o medijima i globalizacija i međuzavisnost.

Štaviše, MONTI je izradio i paket uputstva „Putovanje Internetom“ (dva vodiča za učenike, jedan za nastavnike i jedan za roditelje), koji nudi alternative za korišćenje interneta na koristan i odgovoran način, obrađujući ovu temu sa međupredmetni, vannastavni i izborni predmeti.

Last modified: februar 15, 2023

Comments are closed.