MASHT

MINISTARKA NAGAVCI SE SASTALA SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA, KOLEDŽA I SREDNJIH ŠKOLA U IZRAELU

novembar 1, 2022

U zvaničnoj poseti koju vodi Izraelu, ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije, Arberie Nagavci, nastavila je sastanke sa predstavnicima univerziteta, koledža i visokih škola.

Nagavci je posetila Univerzitet „Bar Ilan“, Tehnološki institut „Holon“, Akademski koledž „Zefat“, kao i višu srednju školu „Hercog“.

Ministarka Nagavci je izrazila zahvalnost na organizovanom gostoprimstvu i mogućnostima za saradnju.

Tokom ovih sastanaka govorila je o funkcionisanju obrazovnog sistema na Kosovu, ulaganjima u visoko obrazovanje i nauku, podršci stipendiranju studenata, posebno devojčica.

Takođe ih je informisala o ulaganjima u fizičku infrastrukturu i unapređenju pravne infrastrukture na svim nivoima. Takođe je pomenula i Strategiju obrazovanja, sa posebnim akcentom na digitalizaciju škola i unapređenje kompetencija nastavnika u korišćenju tehnologije u školama.

okom ovih susreta, rektori, dekani, profesori, direktori škola i nastavnici, preneli su svoja specifična iskustva u pripremama studenata i učenika, posebno u oblasti tehnologije i inženjerstva, matematike, digitalne medicine, specifičnih programa za devojčice/žene u IT i preduzetništvu.

Tema razgovora bila je i bezbednost korišćenja interneta u školama i bavljenje organizacijom nastavnog procesa tokom pandemije Covid-19, izazovi i značaj ulaganja u digitalizaciju škola.

Ministarka Nagavci je, zajedno sa predstavnicima ovih institucija, dogovorila nastavak komunikacije u cilju preciziranja mogućnosti saradnje u visokom obrazovanju, razmene studenata i profesora kroz zajedničke projekte.

Ministarka se sastala i sa tri studenta sa Kosova, koji svoje školovanje nastavljaju u Izraelu: Gent Jusufijem, Fionom Kusari i Ditom Haziri, tom priliko poželela im je uspeh u budućnosti.

Last modified: novembar 1, 2022

Comments are closed.