MASHT

MINISTARKA NAGAVCI PREDSTAVILA REALIZOVANE RADOVE TOKOM MESECA MAJA I ONE KOJE SU U PROCESU

jun 1, 2023

Obrazovanje u ranom detinjstvu je među najvažnijim prioritetima Kurtijeve vlade i u okviru ispunjavanja naše obaveze, objavili smo tender za izgradnju još 4 obdaništa u Dečanima, Vitino, Miloševu-Obiliću i Prizrenu. Rekla ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije Arberie Nagavci na konferenciji za medije, na kojoj je govorila o najnovijim aktivnostima i dostignućima u obrazovanju.

Ministarka je naglasila da će Ministarstvo nastaviti sa sprovođenjem plana za izgradnju novih jaslica i vrtića i pozvala je opštine na saradnju u identifikovanju prostora za izgradnju novih jaslica. Ministarka Nagavci je govorila i o odluci za dodelu 70 stipendija u vrednosti od 500 evra po učeniku u institucijama za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje u deficitarnim smerovima i stipendijama za devojčice na tehničkim smerovima.

Takođe, ministarka Nagavci je navela i sertifikaciju prvih 15 karijernih savetnika nivoa 5, gde je pozvala opštine da identifikuju potrebe za karijerne savetnike i da uključe nastavnike koji imaju manjak časova i koji izražavaju volju da se prekvalifikacija u ovaj program.

Ministarka Nagavci je govorila i o zakonskom paketu za sistem licenciranje nastavnika, koji je predstavljen početkom ovog meseca, kao i o novinama koje donose ove Uredbe, a koje će biti na javnoj raspravi do 7. juna 2023. godine. Što se tiče evropskog izveštaja za Kosovo, ministarka Nagavci je rekla da ovaj Izveštaj pokazuje uspehe i pozitivne poruke za Kosovo, uključujući i u oblasti obrazovanja, gde je lansiranje Strategije obrazovanja 2022-2026, dodela stipendija za studente u oblasti STEM-a, nedavni sporazumi u okviru Berlinskog procesa za priznavanje kvalifikacija visokog obrazovanja i za priznavanje profesionalnih kvalifikacija za lekare, stomatologe i arhitekte.

Ministarka Nagavci je govorila i o pokretanju zajedničkog programa sa Ministarstvom kulture „Umetnost u školama“, kao i o izgradnji i otvaranju škole „Bajram Curri“ u Velika Kruša, Orahovec, u vrednosti od 1.471.538,31 evra. Ministarka je istakla i značaj saradnje sa roditeljima u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja i ovom prilikom pozvala opštine i škole da poštuju sve procedure koje predviđa UA.

Ministarka je na kraju govorila i o pozivima za naučne projekte, gde je, između ostalog, napomenula da smo na prošlom pozivu dobili ukupno 25 prijava, dok je poziv za zajedničke istraživačke, tehničko-naučne projekte i dalje otvoren do 25. juna 2023. između Albanije i Kosova.

Last modified: jun 1, 2023

Comments are closed.