MASHT

MINISTARKA NAGAVCI OSNOVNA ULOGA MINISTARSTVA JE PODIZANJE SVEST I DOBRO OBRAZOVANJE DECE

oktobar 8, 2021

Ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije, Arbërie Nagavci učestvovala je na konferenciji na kojoj je predstavljen istraživački izveštaj „Rešavanje pitanja seksizma, uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja na Kosovu“ koji je predstavio Centar za umetnost i Apokalips – zajednicu.

Ministarka Arbërie Nagavci ovom prilikom je naglasila da Ministarstvo obrazovanje ima kao glavni predmet decu, učenike i studente, stoga je suštinska uloga ove institucije svest i obrazovanje dece i mladih na zdravoj osnovi, daleko od nasilnog i uvredljivog ponašanja svih oblika.

Ministarka Nagavci je rekla da je obrazovanje za seksualno i  reproduktivno zdravlje jedno od novina koje donosi novi nastavni plan i program za sve razrede i nivoe preduniverzitetskog obrazovanja. 

Između ostalog, Nagavci je rekla da je, budući da istraživanja govore o prisustvu seksističkog i  uznemiravajućeg jezika kao i seksualnog uznemiravanja, neophodno je seksualno obrazovanje naše dece i mladih.

Ministarka Nagavci je najavila da je odlučeno da se seksualno obrazovanje u školama realizuje kroz nastavne oblasti: Prirodne nauke, Društvo i životna sredine i fizičkog vaspitanje i kroz nastavne programe ovih oblasti, u skladu sa psiho-fizičkim mogućnostima učenika.

Tinka Kurti, predsedavajuća Grupe žena poslanice, rekla je da ne treba činiti ono što su uradili muškarci, odnosno stvarati svet fokusiran na sebe, te da je sada otvoren put za osudu nasilja i ovo sad ima ozbiljnu pažnju svuda u svetu.

Anuela Ristani, zamenik gradonačelnika Tirane za spoljne odnose, rekla je da je sad jednostavno razlikovati zloupotrebljivu situaciju, ali problem stoji u činjenici da seksizam počinje od ekstremnih situacija do situacija kada ih čak ni ne razlikujemo.

Konferencija će poslužiti kao platforma za predstavljanje preliminarnih nalaza i preporuka koje proizilaze iz istraživačkih izveštaja, a nakon toga će uslediti diskusije u tri odvojena panela na teme: institucionalni i društveni odgovor na seksizam, žene u politici i seksizam u politici i seksizam u kulturi i medija.

Inače, Ministarstvo obrazovanja je iniciralo i zajedno izradilo (sa Savetom za zaštitu i pravdu za dece) Uredbu br. 20/2013 o Protokolu za sprečavanje i upućivanje na nasilje u školama, koji definiše odgovornosti institucija na centralnom i lokalnom nivou za rešavanje ovog pitanja. Pored ovih politika, razvijeni su i didaktički materijali i kontinuirano su obavljane obuke i informativni sastanci u opštinama i školama.

Last modified: jun 5, 2022

Comments are closed.