MASHT

Ministar Bytyqi je učestvovao u prezentaciji izveštaja YIHR o diskriminatornom jeziku u školskim udžbenicima

decembar 6, 2017

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije Shyqiri Bytyqi učestvovao je u prezentaciji Izveštaja nevladine organizacije ZIHR – Inicijativa mladih za ljudska prava “Diskriminatorski jezik u školskim udžbenicima – analiza udžbenika više srednjim školama na Kosovu”.

Ministar Bytyqi ovom prilikom rekao je da je MONT spreman da sarađuje sa svim organizacijama i drugim zainteresovanim stranama koje se bave eliminacijom diskriminatornog jezika u školskim udžbenicima, kako bi tekstovi bili u skladu sa najvišim evropskim standardima.
Ministar Bytyqi je naglasio da svesni smo da imamo veliki broj knjiga u koje je potrebno da vršimo promene i koje na žalost sadrže diskriminatorne reći i rečenice. 

Ministar Bytyqi, takođe je rekao da, MONT ima komisiju koji neprekidno radi  i osim rada u okviru ministarstva, postoji i usko sarađivanje sa svim organizacijama koje podržavaju MONT-a. Na ovom aspektu i Ministarstvo obrazovanja Albanije je izrazila njegovo poverenje da do naredne školske godine biće izrađene nove školske udžbenike u skladu sa novom planom i programom.

“Ne smemo tolerisati dalju segregaciju pojedinih kategorija u naše školske udžbenike i ne smemo dozvoliti našim mladima da dobiju obrazovanje koje može biti uvredljivo ili diskriminatorno za određeni deo. Naši mladi ljudi treba da se osećaju jednako u svom obrazovnom procesu “, rekao je ministar Bytyqi.

Parametri ove analize zasnovani su na polu, seksualnosti, naciji, etničkoj pripadnosti, rasi, ljudskim pravima i državljanstvu, telu i sposobnosti, raznolikosti i socijalne jednakosti. Nakon prezentacije ove studije, ministar Bytyqi je odgovorio na pitanja mladih i medija o obrazovnim politikama u rešavanju ovog problema.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.