MASHT

Ministar Bytyqi izveštavao pred Parlamentarne komisije za obazovanje

januar 30, 2018

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, Shyqiri Bytyqi, učestvovao je na sastanku Parlamentarne komisije za obrazovanje gde je razmotren Nacrt zakona o ratifikaciji Međunarodnog sporazuma između MONT-a i Stitching SPARK-a Holandije (SPARK) o podršci Međunarodnog koledža za biznis u Mitrovici.

Na ovom sastanku, ministar Bytyqi je takođe izveštavao o stanju u visokom obrazovanju, sa posebnim naglaskom na inicijativu za procenu održivosti javnih univerziteta, kao i upisu studenata u privatne visokoškolske institucije.

Ministar Bytyqi je pojasnio potrebu i obrazloženje ratifikacije sporazuma o podršci Međunarodnom poslovnom koledžu u Mitrovici, kao institucija sa posebnim profilima, ali je naglasio da će se razmatrati i mogućnosti za podršku drugim privatnim fakultetima za određene profile ili programe.

Dok je u vezi sa razvojima u visokom obrazovanju, ministar Bytyqi rekao je da je već uspostavljena stručna komisija koja će detaljno oceniti kvalitet na javnim univerzitetima i nakon izveštaja će proceniti koliko su stabilne te institucije u smislu potrebnog kvaliteta, pri čemu se mogu očekivati organizacione, administrativne i programske promene koje se mogu pokrenuti nakon zajedničkih razgovora na svim nivoima.

Parlamentarna komisija za obrazovanje odobrila je ratifikaciju Sporazuma sa SPARK-om za podršku Međunarodnom koledžu za biznis u Mitrovici.

Last modified: septembar 9, 2022

Comments are closed.